มูลนิธิฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผาก่อตั้งมานานกว่า 25 ปี ใช้อาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้านมาทำเป็นศูนย์ฯ บัดนี้มีการชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา อบต.ห้วยบ่อซืน ต้นสังกัดได้แจ้งว่าการก่อสร้างศูนย์ฯ แห่งใหม่ของบ้านว ... อ่านต่อ


ฝึกอบรม “แม่มือใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย หนองคาย

ฝึกอบรม “แม่มือใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย หนองคาย ในครั้งนี้ มีแม่มือใหม่ที่ตั้งครรภ์ครั้งแรก ตั้งครรภ์ครั้งที่สองและที่คลอดบุตรมีลูกน้อยแล้วมาเข้ารับการฝึกอบรม ส่วนใหญ่อยู ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ ช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพให้กับน้องขิง....

มูลนิธิฯ ช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพให้กับน้องขิง.... น้องขิง อายุ 16 ปี โชคร้ายโดนผู้ชายที่ไว้วางใจกระทำรุนแรง ขณะนี้น้องตั้งครรภ์จะได้ 6 เดือนแล้ว ทำให้ต้องหยุดเรียนหนังสือเพื่อเตรียมตั ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ ได้รับประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

มูลนิธิฯ ได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศล ตามประกาศของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 677) ลำดับที่ 940 ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  ... อ่านต่อ


ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น... กรณีอาการเจ็บป่วยของเด็กชายเก้าจากโรคมะเร็งจอตาในเด็ก (Retinoblastoma) ตามที่มูลนิธิฯ ได้แจ้งข่าวขอเชิญชวนผู้มีจิตเมตตาร่วมกันช่ว ... อ่านต่อ


ครูอาสาสมัครชาวต่างชาติเพื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกล

ครูอาสาสมัครชาวต่างชาติเพื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกล ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มูลนิธิฯได้จัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกลหลายแห่งและเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างต่อเนื่ ... อ่านต่อ


ฝึกอบรม "แม่มือใหม่ใส่ใจสุขภาพ" ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

ฝึกอบรม “แม่มือใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ในครั้งนี้ คณะผู้เข้าฝึกอบรม ส่วนใหญ่เป็นแม่มือใหม่ที่คลอดลูกแล้ว ไม่มีหญิงตั้งครรภ์ และน่ายินดีที่มีวัยรุ่นหญิง-ชายเ ... อ่านต่อLike us on Facebookสอนภาษาอังกฤษ


ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาคสมทบทุนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ชื่อบัญชีมูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ธนาคารธนาคารกรุงไทย
สาขาศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
เลขที่982-8-58723-8
[ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]

มูลนิธิฯ ได้รับประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล