มอบเงินสนับสนุนสถานสงเคราะห์สำหรับเด็กเล็ก

มอบเงินสนับสนุนสถานสงเคราะห์สำหรับเด็กเล็ก  บ้านมิตรมวลเด็กหนองคาย ก่อตั้งมานานมากกว่า 20ปี เป็นสถานสงเคราะห์สำหรับเด็กเล็กที่ถูกทอดทิ้ง ให้การดูแลและเลี้ยงดูเด็กๆ เป็นอย่างดี  มูลนิธิฯ ช่ ... อ่านต่อ


โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.เลย

โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวิเวกธรรมคุณ ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ก่อตั้งมานานหลายสิบปี อาคารที่ใช้ทำการเป็นกุฎิไม้เก่าของพระสงฆ ... อ่านต่อ


ช่วยเหลือครอบครัวของเด็กที่ยากลำบาก...

ช่วยเหลือครอบครัวของเด็กที่ยากลำบาก... โควิทรอบใหม่นี้ ยังสร้างความยากลำบากเป็นอย่างยิ่งให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กของครอบครัวที่ยากจนและมีปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย... เพื่อเป็นการบร ... อ่านต่อ


ช่วยเหลือครอบครัวเด็กหญิงแองจี้ เด็กหญิงแองเจิ้ล

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กหญิงแองจี้ เด็กหญิงแองเจิ้ล  เด็กหญิงทั้งสอง พี่ชายสองคนและพี่สาวคนโตอีกหนึ่งคน ทั้งหมด 5 ชีวิต อาศัยอยู่บ้านหนองแก้ว อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย คุณแม่ของเด็กๆ ไปทำงานต่างแดนและ ... อ่านต่อ


ทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบง

ทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย มีห้องเรียนสำหรับเด็กๆ เพียง 2 ห้อง แต่มีนักเรียนทั้งหมด 84 คน คณะครูจึงปรึกษาหารือกับชุมชนที่จะทำผ ... อ่านต่อ


ฝึกอบรมครูปฐมวัย จ.เลย

ฝึกอบรมครูปฐมวัย จ.เลย ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่เกิดกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ห่างไกล นั่นคือ ครูปฐมวัยไม่ค่อยได้มีโอกาสในการเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือขาดการสนับส ... อ่านต่อ


มอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผากลางดง...

มอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผากลางดง... ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผากลางดง ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงในเขต อ.เชียงคาน จ.เลย อาคารทำการของศูนย์ฯ นั้นได้ใช้ศาลาประชาคมของหมู่บ้านมาเป็นเวลานานหลายปี ได้ช ... อ่านต่อLike us on Facebookสอนภาษาอังกฤษ


ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาคสมทบทุนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ชื่อบัญชีมูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ธนาคารธนาคารกรุงไทย
สาขาศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
เลขที่982-8-58723-8
[ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]

มูลนิธิฯ ได้รับประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล