ทัศนศึกษาเพื่ออนาคต...

ทัศนศึกษาเพื่ออนาคต... ในสถานสงเคราะห์ของเรา #บ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์หนองคาย พี่คนโตที่เรียนชั้น ม.6 และ ปวส. หากเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จำเป็นต้องออกจากบ้านเพื่อ “ไปต่อ” ชีวิตของ ... อ่านต่อ


ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2562: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2562: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ปัญหาที่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการเจริญเติบโตของเด็กตามชนบทของอีสานส่วนหนึ่งคือ พ่อแม่ผู้ ... อ่านต่อ


ฝึกอบรมครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก ศพด.เขตพื้นที่ จ.นครพนม

ฝึกอบรมครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก ศพด.เขตพื้นที่ จ.นครพนม ในปี 2562 นี้ จะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์แรกเลยก็ว่าได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) หลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศพด.ที่ตั้งอยู่ตามหมู่บ้านที่ห่างไ ... อ่านต่อ


ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ครั้งที่1/2562

ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ครั้งที่1/2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำด้วง อ.บ้านผือ อุดรธานี ผู้ที่เลี้ยงและดูแลเด็กเล็กตามหมู่บ้านชนบทของอีสาน ส่วนใหญ่เป็นปู่ย่าตายาย หลายคนท่านก็อายุมากแล้ว กำ ... อ่านต่อ


ความก้าวหน้า: โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ความก้าวหน้า: โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยค้อ อ.สังคม จ.หนองคาย ตั้งอยู่เชิงเขาของแม่น้ำโขง แนวชายแดนสุดเขตติดกับประเทศลาว อาคารที่ใช้ทำการเป็นศาลาประชาคมเก่าของหมู่ ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านผือ จ.อุดรธานี ประชุมริเริ่มโครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้ปกครองในการดูแลเด็กปฐมวัย

มูลนิธิฯ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านผือ จ.อุดรธานี ประชุมริเริ่มโครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้ปกครองในการดูแลเด็กปฐมวัย มูลนิธิฯ ทำงานร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆ ในโครงการครูปฐมวัยคือหัวใจของการพัฒนา ใน 5 ... อ่านต่อ


ทุนการศึกษาและค่ายภาษาอังกฤษ...

ทุนการศึกษาและค่ายภาษาอังกฤษ... โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ บ้านคีรีวงกต ตั้งอยู่ในหุบเขาขอบชายแดนสุดของ จ.อุดรธานี หมู่บ้านแห่งนี้ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี ท่องเขาลำเนาไพรสไตล์ไทบ้าน ม ... อ่านต่อLike us on Facebookสอนภาษาอังกฤษ


ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาคสมทบทุนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ชื่อบัญชีมูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ธนาคารธนาคารกรุงไทย
สาขาศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
เลขที่982-8-58723-8
[ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]

มูลนิธิฯ ได้รับประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล