มอบเสื้อผ้าให้กับครอบครัวของเด็กที่ยากลำบาก

มอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่น ข้าวสารอาหารแห้ง... มูลนิธิฯ มีเด็กที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 2 กลุ่ม ก) เด็กในสถานสงเคราะห์ ข) เด็กของครอบครัวที่ยากลำบากในพื้นที่อีสานตอนบน สิ่งของบริจาคต่างๆ ที่ผู้มีจิตเมตต ... อ่านต่อ


ผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

ผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ปีนี้มีเด็กเล็กปฐมวัย 84 คน ขณะที่อาคารเรียนนั้นมีเพียง 2 ห้อง และในปีที่ผ่านๆ มา ก็มีจำนวนเด็กปฐมวัยไม่น้อยไปกว่ ... อ่านต่อ


ฝึกอบรมครูปฐมวัย อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

ฝึกอบรมครูปฐมวัย อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในปี พ.ศ. 2562 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยจำแนกออกเป็น 5 ด้านหลัก ตามกลุ่มของเด็กอายุก่อ ... อ่านต่อ


ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม บ้านผากลางดง อ.เชียงคาน จ.เลย

ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผากลางดง เป็นศูนย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในเขตภูเขาสูง รอยต่อระหว่าง อ.เชียงคาน และ อ.ปากชม จ.เลย อาคารทำการนั้นด ... อ่านต่อ


มอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือครอบครัวของเด็กๆ บ้านคีรีวงกต อุดรธานี

มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย บ้านคีรีวงกต อ.นายูง จ.อุดรธานี มูลนิธิฯ ร่วมกับเครือข่ายครูปฐมวัยอีสานตอนบน มอบข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นให้กับครอบครัวของเด็กปฐมวัย บ้านคี ... อ่านต่อ


ค่ายสันทนาการสำหรับเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ บ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์ หนองคาย

ค่ายสันทนาการสำหรับเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ ช่วงโควิทที่ผ่านมา เด็กๆ ต้องอยู่ในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลาหลายเดือน ห้ามไม่ให้ออกไปข้างนอกโดยเด็ดขาด นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกข์ทรมานพอสมควร โดยเฉพาะ ... อ่านต่อ


เยี่ยมบ้านเด็กของครอบครัวที่ยากลำบาก ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย

เยี่ยมบ้านเด็กของครอบครัวที่ยากลำบาก ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย มูลนิธิฯ พร้อมคณะครูปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง ได้ไปเยี่ยมครอบครัวของนักเรียนที่ยากลำบาก พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ ครอบค ... อ่านต่อLike us on Facebookสอนภาษาอังกฤษ


ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาคสมทบทุนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ชื่อบัญชีมูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ธนาคารธนาคารกรุงไทย
สาขาศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
เลขที่982-8-58723-8
[ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]

มูลนิธิฯ ได้รับประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล