มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ยากลำบาก

มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กของครอบครัวที่ยากลำบาก โดยคณะครูของสถานศึกษาต่างๆ ที่ทำงานพัฒนานักเรียนร่วมกับมูลนิธิฯ เป็นผู้พิจารณาและคัดเลือก ภายใต้เกณฑ์ความเป็นเด็กดี มีวินัย มีความรับผิดชอบและช่ว ... อ่านต่อ


ประชุมให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์และพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

ประชุมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และแม่มือใหม่.. ด้วยความร่วมมือกับ อบต.หายโศกและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหวาย อ.บ้านผือ อุดรธานี มูลนิธิฯ ได้จัดการประชุมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และแม่มือใ ... อ่านต่อ


ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการสำหรับนักเรียนประถมศึกษา

ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการสำหรับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า อ.ปากชม จ.เลย #โรงเรียนลำดับที่1 ปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนเนื่องจากโควิท ยาวนานมาก.. เปิดมาได้ไม่เท่าไหร่ ก็ต้อ ... อ่านต่อ


ประชุมผู้พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยบ้านโพธิ์ตากบ้านสาวแล

ประชุมให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยและสวัสดีปีใหม่ 2565 พื้นที่บ้านโพธิ์ตากและบ้านสาวแล จ.หนองคาย.. "เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีพัฒนาการของสมองที่ดี" ตามหลัก EF-Executive Functio ... อ่านต่อ


มอบเสื้อกันหนาวให้นักเรียน

  มอบเสื้อกันหนาวให้เด็กๆ บ้านคีรีวงกต... เนื่องในโอกาสการจัดค่ายพัฒนาทักษะวิชาการให้กับนักเรียนของโรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ บ้านคีรีวงกต อ.นายูง อุดรธานี มูลนิธิฯ ได้นำเสื้อกันหนาวไปมอบให้ก ... อ่านต่อ


ประชุมให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย บ้านดงดาล อ.รัตนวาปี หนองคาย

ประชุมให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย.. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น บ้านดงดาล อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้เป็นศูนย์ในวัดและมีขนาดเล็ก แต่ก่อนทางหน่วยงานท้องถิ่นมีแนวนโย ... อ่านต่อ


ฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็กประจำสถานสงเคราะห์เด็กบ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์หนองคาย

อบรมพัฒนาศักยภาพของแม่ๆ ในการเลี้ยงและดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ "บ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์หนองคาย" เป็นสถานสงเคราะห์เด็กที่ก่อตั้งมานาน 20 กว่าปี ให้การช่วยเหลือเด็กที่ยากลำบากทุกประเภท ตั้งแต่แร ... อ่านต่อLike us on Facebookสอนภาษาอังกฤษ


ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาคสมทบทุนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ชื่อบัญชีมูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ธนาคารธนาคารกรุงไทย
สาขาศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
เลขที่982-8-58723-8
[ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]

มูลนิธิฯ ได้รับประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล