ที่ตั้งมูลนิธิ


มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

สำนักงานเลขที่ 81 หมู่ 12 ตำบลหาดคำ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

โทรศัพท์ +66 08 9539 9119
โทรศัพท์ 042 414880
โทรสาร 042 414881
อีเมล์: [javascript protected email address]

ฟอร์มติดต่อ