ที่ตั้งมูลนิธิ


มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

สำนักงานเลขที่ 104 หมู่ 5 ตำบลหาดคำ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

โทรศัพท์ +66 08 9539 9119
โทรศัพท์ 042 414881
โทรสาร 042 414880
อีเมล์: [javascript protected email address]

ฟอร์มติดต่อ