กิจกรรมเดินป่าสำหรับเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์

กิจกรรมเดินป่าภูเขา บ้านคีรีวงกต อ.นายูง อุดรธานี “ครูครับ เดินป่า ได้ประโยชน์อะไรครับ” เด็กชายกอล์ฟ สงสัยใคร่รู้ในกิจกรรมเดินป่าช่วงปิดเทอมนี้  “ได้ประโยชน์หลายอย่างมากที ... อ่านต่อ


ฝึกอบรม "แม่ๆ" ของสถานสงเคราะห์บ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์หนองคาย

ฝึกอบรม “แม่ๆ” ในสถานสงเคราะห์... บ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์หนองคายของเรามีเด็กๆ ในการสงเคราะห์อยู่ประจำ ตั้งแต่เด็กเล็กปฐมวัยไปจนถึงเด็กโตทั้งหมด 130 คน การสงเคราะห์นี้หมายความรวมถึงบ้านที่พั ... อ่านต่อ


มอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ บ้านห้วยค้อ อ.สังคม หนองคาย

มอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยค้อ อ.สังคม จ.หนองคาย ใช้สถานที่ศาลาประชาคมเก่าของหมู่บ้านมาทำเป็นศูนย์เด็กเล็ก มีพื้นที่คับแคบและใช้งานมานานมาก ทำให้ชำรุดทรุดโท ... อ่านต่อ


ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครอง ครั้งที่ 3/2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมีชัยวนาราม อ.เฝ้าไร่ หนองคาย

ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครอง ครั้งที่ 3/2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมีชัยวนาราม อ.เฝ้าไร่ หนองคาย ปัญหาของเด็กเล็กปฐมวัย “พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยง คนเลี้ยงไม่ใช่พ่อแม่” ยังคงเป็นปรากฎการณ์ของครอบครัว ... อ่านต่อ


ช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อน

ช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อน... ความพิการอย่างใดอย่างหนึ่งของเด็กนับตั้งแต่กำเนิด ถือได้ว่าเป็นความโชคร้ายของชีวิต ยิ่งมาประสบกับความพิการซ้ำซ้อนหลายอย่าง ทั้งทางร่างกายและสติปัญญา ก็คงต้องบอกว่าเป็นช ... อ่านต่อ