ห้องเรียนวิชาเฟสบุ๊คและสื่อออนไลน์

ห้องเรียนวิชาเฟสบุ๊คและสื่อออนไลน์ โรงเรียนบ้านนาโคก อ.สังคม หนองคาย เมื่อถามนักเรียนชั้น ป.4 ป.5 ป.6 “ใครมีเฟสบุ๊คเป็นของตัวเองแล้วบ้างครับ” ทุกโรงเรียน นักเรียนมีไม่น้อยกว่า 70-80% ... อ่านต่อ


รายงานประจำปีของมูลนิธิฯ พ.ศ. 2562

รายงานประจำปี 2562 ของมูลนิธิฯ ได้รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานทั้งหมดและความสำเร็จต่างๆ ไว้ในรายงานฉบับนี้แล้ว  ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ในลิงค์ที่แนบมานี้  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้บริจาคสนับสน ... อ่านต่อ


มอบเสื้อผ้าให้กับครอบครัวของเด็กที่ยากลำบาก

มอบเสื้อผ้าให้กับเด็กปฐมวัยของครอบครัวที่ยากลำบาก เครือข่ายครูปฐมวัยอีสานตอนบน เป็นการรวมกลุ่มเครือข่ายครูปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอีสานตอนบน พื้นที่จังหวัดหนองคาย เลย อุดรธานี บึงกาฬ หนองบั ... อ่านต่อ


โครงการปรับปรุงบ้านเด็กหญิงมายมิ๊นต์

การปรับปรุงที่พักอาศัยให้กับเด็กหญิงมายมิ๊นต์ บ้านเจริญชัย อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ตามที่มูลนิธิฯ ตกลงจะปรับปรุงที่พักอาศัยให้กับครอบครัวของเด็กหญิงมายมิ๊นต์ เนื่องจากสภาพที่ทรุดโทรมของเพิงพักอาศัยในส ... อ่านต่อ


ติวโอเน็ต ป.6 กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา อ.โพธิ์ตาก หนองคาย

ติวโอเน็ต (ONET) วิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในเขตตำบลโพธิ์ตาก จ.หนองคาย โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก โรงเรียนบ้านสาวแล โรงเรียนบ้านโพนทอง นักเรียนทั้งหมด 36 คน ... อ่านต่อ