ช่วยเหลือครอบครัวเด็กหญิงแองจี้ เด็กหญิงแองเจิ้ล

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กหญิงแองจี้ เด็กหญิงแองเจิ้ล  เด็กหญิงทั้งสอง พี่ชายสองคนและพี่สาวคนโตอีกหนึ่งคน ทั้งหมด 5 ชีวิต อาศัยอยู่บ้านหนองแก้ว อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย คุณแม่ของเด็กๆ ไปทำงานต่างแดนและ ... อ่านต่อ


ทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบง

ทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย มีห้องเรียนสำหรับเด็กๆ เพียง 2 ห้อง แต่มีนักเรียนทั้งหมด 84 คน คณะครูจึงปรึกษาหารือกับชุมชนที่จะทำผ ... อ่านต่อ


ฝึกอบรมครูปฐมวัย จ.เลย

ฝึกอบรมครูปฐมวัย จ.เลย ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่เกิดกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ห่างไกล นั่นคือ ครูปฐมวัยไม่ค่อยได้มีโอกาสในการเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือขาดการสนับส ... อ่านต่อ


มอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผากลางดง...

มอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผากลางดง... ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผากลางดง ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงในเขต อ.เชียงคาน จ.เลย อาคารทำการของศูนย์ฯ นั้นได้ใช้ศาลาประชาคมของหมู่บ้านมาเป็นเวลานานหลายปี ได้ช ... อ่านต่อ


มอบเสื้อผ้าให้กับครอบครัวของเด็กที่ยากลำบาก

มอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่น ข้าวสารอาหารแห้ง... มูลนิธิฯ มีเด็กที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 2 กลุ่ม ก) เด็กในสถานสงเคราะห์ ข) เด็กของครอบครัวที่ยากลำบากในพื้นที่อีสานตอนบน สิ่งของบริจาคต่างๆ ที่ผู้มีจิตเมตต ... อ่านต่อ