ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม บ้านผากลางดง อ.เชียงคาน จ.เลย

ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผากลางดง เป็นศูนย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในเขตภูเขาสูง รอยต่อระหว่าง อ.เชียงคาน และ อ.ปากชม จ.เลย อาคารทำการนั้นด ... อ่านต่อ


มอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือครอบครัวของเด็กๆ บ้านคีรีวงกต อุดรธานี

มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย บ้านคีรีวงกต อ.นายูง จ.อุดรธานี มูลนิธิฯ ร่วมกับเครือข่ายครูปฐมวัยอีสานตอนบน มอบข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นให้กับครอบครัวของเด็กปฐมวัย บ้านคี ... อ่านต่อ


ค่ายสันทนาการสำหรับเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ บ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์ หนองคาย

ค่ายสันทนาการสำหรับเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ ช่วงโควิทที่ผ่านมา เด็กๆ ต้องอยู่ในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลาหลายเดือน ห้ามไม่ให้ออกไปข้างนอกโดยเด็ดขาด นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกข์ทรมานพอสมควร โดยเฉพาะ ... อ่านต่อ


เยี่ยมบ้านเด็กของครอบครัวที่ยากลำบาก ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย

เยี่ยมบ้านเด็กของครอบครัวที่ยากลำบาก ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย มูลนิธิฯ พร้อมคณะครูปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง ได้ไปเยี่ยมครอบครัวของนักเรียนที่ยากลำบาก พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ ครอบค ... อ่านต่อ


มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวของเด็กปฐมวัย ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง บึงกาฬ

มอบข้าวสารอาหารแห้ง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ มูลนิธิฯ ร่วมกับเครือข่ายครูปฐมวัยอีสานตอนบนได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นให้กับผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยจำนวน 80 ครอบครัว พร้อ ... อ่านต่อ