ประชุมให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวของเด็กปฐมวัย.. เนื่องในโอกาสประชุมให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านท่าคำรวม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ มูลนิธิฯ ได้มอบ "ถุงปันสุข" ... อ่านต่อ


ช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิท อ ปากชม จ เลย

ช่วยเหลือครอบครัวของเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิท... โรงเรียน ตชด. ฮิลมาร์พาเบิล เป็นโรงเรียนประถมศึกษาสำหรับเด็กๆ ของบ้านเหมืองทองและบ้านซำไฮ อ.ปากชม จ.เลย เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปบนภูเขา ... อ่านต่อ


มอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ จ.เลย

มอบอาคารเรียนใหม่ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวัดวิเวกธรรมคุณ จ.เลย ก่อตั้งมานานหลายสิบปี ได้อาศัยใบบุญของพระสงฆ์ท่านในการอนุญาตให้ใช้กุฏิไม้หลังเก่ามาทำเป็นพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็ก ... อ่านต่อ


ช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิท

ช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนที่ยากลำบาก.. มูลนิธิฯ ได้มอบเงินสงเคราะห์ ข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นให้กับครอบครัวของนักเรียนที่ยากลำบากมากจากผลกระทบของโควิท จำนวน 3 ครอบครัว ณ โรงเรียนบ้า ... อ่านต่อ


บริจาคช่วยเหลือเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์บ้านซาลนิลี่เฮ้าส์

มอบเงินสนับสนุนกองทุนอาหารสำหรับเด็กในสถานสงเคราะห์ มูลนิธิฯ เป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ใจดีของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาชีวิต Stichting Welzijn Zuid-Oost Azië จากประเทศเนเธอร์แลนด์ มอบเงินสมทบกองทุนอาหารส ... อ่านต่อ