ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2562 บ้านแบง อ.เฝ้าไร่ หนองคาย

ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2562 บ้านแบง อ.เฝ้าไร่ หนองคาย เด็กเล็กติดโทรศัพท์และไม่ยอมกินข้าว เป็นหนึ่งในปัญหายอดนิยมที่เกิดกับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเด็กในเมืองหรือเด็กในชนบท แล้วจะแก้ไ ... อ่านต่อ


ฝึกอบรมครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก ศพด.เขตพื้นที่ จ.อุดรธานี

ฝึกอบรมครูปฐมวัยครั้งที่ 3/2562 จังหวัดอุดรธานี #โครงการครูปฐมวัยคือหัวใจของการพัฒนา ภายใต้กฎระเบียบของกระทรวงต้นสังกัด #มหาดไทย และมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กำหนดไว้ #ศึกษาธิ ... อ่านต่อ


กิจกรรมเดินป่าสำหรับเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์

กิจกรรมเดินป่าภูเขา บ้านคีรีวงกต อ.นายูง อุดรธานี “ครูครับ เดินป่า ได้ประโยชน์อะไรครับ” เด็กชายกอล์ฟ สงสัยใคร่รู้ในกิจกรรมเดินป่าช่วงปิดเทอมนี้  “ได้ประโยชน์หลายอย่างมากที ... อ่านต่อ


ฝึกอบรม "แม่ๆ" ของสถานสงเคราะห์บ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์หนองคาย

ฝึกอบรม “แม่ๆ” ในสถานสงเคราะห์... บ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์หนองคายของเรามีเด็กๆ ในการสงเคราะห์อยู่ประจำ ตั้งแต่เด็กเล็กปฐมวัยไปจนถึงเด็กโตทั้งหมด 130 คน การสงเคราะห์นี้หมายความรวมถึงบ้านที่พั ... อ่านต่อ


มอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ บ้านห้วยค้อ อ.สังคม หนองคาย

มอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยค้อ อ.สังคม จ.หนองคาย ใช้สถานที่ศาลาประชาคมเก่าของหมู่บ้านมาทำเป็นศูนย์เด็กเล็ก มีพื้นที่คับแคบและใช้งานมานานมาก ทำให้ชำรุดทรุดโท ... อ่านต่อ