ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครอง ครั้งที่ 3/2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมีชัยวนาราม อ.เฝ้าไร่ หนองคาย

ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครอง ครั้งที่ 3/2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมีชัยวนาราม อ.เฝ้าไร่ หนองคาย ปัญหาของเด็กเล็กปฐมวัย “พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยง คนเลี้ยงไม่ใช่พ่อแม่” ยังคงเป็นปรากฎการณ์ของครอบครัว ... อ่านต่อ


ช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อน

ช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อน... ความพิการอย่างใดอย่างหนึ่งของเด็กนับตั้งแต่กำเนิด ถือได้ว่าเป็นความโชคร้ายของชีวิต ยิ่งมาประสบกับความพิการซ้ำซ้อนหลายอย่าง ทั้งทางร่างกายและสติปัญญา ก็คงต้องบอกว่าเป็นช ... อ่านต่อ


ทัศนศึกษาเพื่ออนาคต...

ทัศนศึกษาเพื่ออนาคต... ในสถานสงเคราะห์ของเรา #บ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์หนองคาย พี่คนโตที่เรียนชั้น ม.6 และ ปวส. หากเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จำเป็นต้องออกจากบ้านเพื่อ “ไปต่อ” ชีวิตของ ... อ่านต่อ


ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2562: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2562: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ปัญหาที่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการเจริญเติบโตของเด็กตามชนบทของอีสานส่วนหนึ่งคือ พ่อแม่ผู้ ... อ่านต่อ


ฝึกอบรมครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก ศพด.เขตพื้นที่ จ.นครพนม

ฝึกอบรมครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก ศพด.เขตพื้นที่ จ.นครพนม ในปี 2562 นี้ จะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์แรกเลยก็ว่าได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) หลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศพด.ที่ตั้งอยู่ตามหมู่บ้านที่ห่างไ ... อ่านต่อ