ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ครั้งที่1/2562

ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ครั้งที่1/2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำด้วง อ.บ้านผือ อุดรธานี ผู้ที่เลี้ยงและดูแลเด็กเล็กตามหมู่บ้านชนบทของอีสาน ส่วนใหญ่เป็นปู่ย่าตายาย หลายคนท่านก็อายุมากแล้ว กำ ... อ่านต่อ


ความก้าวหน้า: โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ความก้าวหน้า: โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยค้อ อ.สังคม จ.หนองคาย ตั้งอยู่เชิงเขาของแม่น้ำโขง แนวชายแดนสุดเขตติดกับประเทศลาว อาคารที่ใช้ทำการเป็นศาลาประชาคมเก่าของหมู่ ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านผือ จ.อุดรธานี ประชุมริเริ่มโครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้ปกครองในการดูแลเด็กปฐมวัย

มูลนิธิฯ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านผือ จ.อุดรธานี ประชุมริเริ่มโครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้ปกครองในการดูแลเด็กปฐมวัย มูลนิธิฯ ทำงานร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆ ในโครงการครูปฐมวัยคือหัวใจของการพัฒนา ใน 5 ... อ่านต่อ


ทุนการศึกษาและค่ายภาษาอังกฤษ...

ทุนการศึกษาและค่ายภาษาอังกฤษ... โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ บ้านคีรีวงกต ตั้งอยู่ในหุบเขาขอบชายแดนสุดของ จ.อุดรธานี หมู่บ้านแห่งนี้ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี ท่องเขาลำเนาไพรสไตล์ไทบ้าน ม ... อ่านต่อ


มอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นให้กับเด็กๆ อ.ปาย แม่ฮ่องสอน

มอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นให้กับเด็กๆ อ.ปาย แม่ฮ่องสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงสร้อย ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นกัลยาณมิตรของมูลนิธิฯ ที่เราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอด แม้ระยะทางจะห่าง ... อ่านต่อ