เยี่ยมบ้านและช่วยเหลือเด็กปฐมวัย...

เยี่ยมบ้านและช่วยเหลือเด็กปฐมวัย... มูลนิธิฯ ร่วมกับเครือข่ายครูปฐมวัยจังหวัดหนองคาย ได้ไปเยี่ยมครอบครัวของเด็กชายพอร์ช เด็กชายไอคิว เด็กชายปังปอนด์และเด็กชายเป๋าตังค์ ทั้งหมดเป็นนักเรียนชั้นปฐมวัย ... อ่านต่อ


มอบเสื้อผ้าและของเล่นให้กับเด็กเล็ก

มอบเสื้อผ้าและของเล่นให้กับเด็กเล็ก... ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผู้มีจิตเมตตาจำนวนมากได้ส่งเสื้อผ้าและของเล่นสำหรับเด็กมาให้เป็นจำนวนมาก มูลนิธิฯ กำลังจัดสรรสิ่งของต่างๆ และได้ทยอยนำไปมอบให้กับเด็กๆ ... อ่านต่อ


รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี พ.ศ.2561 "... มูลนิธิฯ ทำงานช่วยเหลือและพัฒนาเด็กในทุกกลุ่มอายุ ตามแต่สถานการณ์และความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ในปี พ.ศ.2561 การทำงานของมูลนิธิฯ เน้นเป้าหมายไปที่กลุ่มเด็กปฐมว ... อ่านต่อ


ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ป.6 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย

ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ป.6 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ อ.ปากชม จ.เลย ประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็ก 4 แห่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ โรงเรียนบ้านคกเว้า โรงเรียนบ้านนาโ ... อ่านต่อ


ศึกษาดูงานการจัดการชั้นเรียนปฐมวัย เทศบาลตำบลนาโป่ง อ.เมือง จ.เลย

ศึกษาดูงานการจัดการชั้นเรียนปฐมวัย ภายใต้โครงการ “ครูปฐมวัยคือหัวใจของการพัฒนา” ของมูลนิธิฯ ที่ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ... อ่านต่อ