รายงานประจำปี พ.ศ. 2560

มูลนิธิฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดของปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ท่านสามารถดูได้จากลิงค์ที่แนบมานี้ ส่วนฉบับภาษาอังกฤษ อยู่ในระหว่างการแปล  http://www.fellowship- ... อ่านต่อ


งานวันเด็กโรงเรียนบ้านดงดาล อ.รัตนวาปี หนองคาย

สุขสันต์วันเด็ก...  "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" มูลนิธิฯ ร่วมกับโรงเรียนบ้านดงดาลได้จัดงานวันเด็ก ให้นักเรียนทุกชั้น #อนุบาลถึงป6 ได้ทำกิจกรรมสนุกสนานพร้อมรับแ ... อ่านต่อ


สวัสดีปีใหม่ นักเรียนไทยโรงเรียนบ้านสาวแล อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

สวัสดีปีใหม่ นักเรียนไทยโรงเรียนบ้านสาวแล อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย มูลนิธิฯ ร่วมกับพี่ๆ คณะจิตอาสาได้จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสาวแล ให้น้องๆ ได้สนุกสนานร่วมกัน พร้อมกันนี้ มูลนิธ ... อ่านต่อ


ฝึกอบรมแม่มือใหม่ใส่ใจสุขภาพ ตำบลห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย

ฝึกอบรมแม่มือใหม่ใส่ใจสุขภาพ ตำบลห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย แม่มือใหม่ที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ส่วนใหญ่คลอดลูกและมีลูกน้อยปฐมวัยกันเกือบทั้งหมด ดังนั้นหัวข้อการเรียนรู้จึงเน้นในเรื่องการเลี้ยงลู ... อ่านต่อ


ติวโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษชั้น ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย

ติวโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษชั้น ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย การสอบ O-NET (Ordinary National Education Test) เป็นหนึ่งในมาตรการวัดความรู้ของนักเรียนในวิชาหลัก 5 วิชารวมทั้งวิชาภาษาอังกฤษ& ... อ่านต่อ