ประชุมให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย บ้านดงดาล อ.รัตนวาปี หนองคาย

ประชุมให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย.. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น บ้านดงดาล อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้เป็นศูนย์ในวัดและมีขนาดเล็ก แต่ก่อนทางหน่วยงานท้องถิ่นมีแนวนโย ... อ่านต่อ


ฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็กประจำสถานสงเคราะห์เด็กบ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์หนองคาย

อบรมพัฒนาศักยภาพของแม่ๆ ในการเลี้ยงและดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ "บ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์หนองคาย" เป็นสถานสงเคราะห์เด็กที่ก่อตั้งมานาน 20 กว่าปี ให้การช่วยเหลือเด็กที่ยากลำบากทุกประเภท ตั้งแต่แร ... อ่านต่อ


ประชุมครูปฐมวัย อ.ปากชม จ.เลย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) หลายแห่งปิดทำการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์โควิท บัดนี้ใกล้เวลาจะเปิดเทอมตามประกาศของทางราชการแล้ว (1 พ.ย.) เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็กมีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะการจัดประ ... อ่านต่อ


ประชุมให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวของเด็กปฐมวัย.. เนื่องในโอกาสประชุมให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านท่าคำรวม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ มูลนิธิฯ ได้มอบ "ถุงปันสุข" ... อ่านต่อ


ช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิท อ ปากชม จ เลย

ช่วยเหลือครอบครัวของเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิท... โรงเรียน ตชด. ฮิลมาร์พาเบิล เป็นโรงเรียนประถมศึกษาสำหรับเด็กๆ ของบ้านเหมืองทองและบ้านซำไฮ อ.ปากชม จ.เลย เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปบนภูเขา ... อ่านต่อ