มูลนิธิฯ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านผือ จ.อุดรธานี ประชุมริเริ่มโครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้ปกครองในการดูแลเด็กปฐมวัย

มูลนิธิฯ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านผือ จ.อุดรธานี ประชุมริเริ่มโครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้ปกครองในการดูแลเด็กปฐมวัย มูลนิธิฯ ทำงานร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆ ในโครงการครูปฐมวัยคือหัวใจของการพัฒนา ใน 5 ... อ่านต่อ


ทุนการศึกษาและค่ายภาษาอังกฤษ...

ทุนการศึกษาและค่ายภาษาอังกฤษ... โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ บ้านคีรีวงกต ตั้งอยู่ในหุบเขาขอบชายแดนสุดของ จ.อุดรธานี หมู่บ้านแห่งนี้ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี ท่องเขาลำเนาไพรสไตล์ไทบ้าน ม ... อ่านต่อ


มอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นให้กับเด็กๆ อ.ปาย แม่ฮ่องสอน

มอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นให้กับเด็กๆ อ.ปาย แม่ฮ่องสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงสร้อย ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นกัลยาณมิตรของมูลนิธิฯ ที่เราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอด แม้ระยะทางจะห่าง ... อ่านต่อ


มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิการ อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิการ อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย หากจะจำแนกประเภทที่มาของความพิการ จะจำแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ ความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ประเภทแรกคือค ... อ่านต่อ


ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนประถมศึกษา

ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านนาโคก เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ อ.สังคม จ.หนองคาย มีนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 จำนวน 65 คน การจัดค่ายฯ ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบ ... อ่านต่อ