เยี่ยมบ้านน้องศิรินทร์ทิพย์ อ.เชียงคาน จ.เลย

มูลนิธิฯ เยี่ยมบ้านเด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ จ.เลย เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์เรียนอยู่ชั้น ป.4 ที่โรงเรียนบ้านผาพอด อ.เชียงคาน จ.เลย บ้านที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่เชิงเขาผาพอดนั้น มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก น้องศิ ... อ่านต่อ


เยี่ยมบ้านน้องเดี่ยว อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

มูลนิธิฯ เยี่ยมบ้านและช่วยเหลือเด็กที่ยากลำบาก อ.ศรีเชียงใหม่ ครอบครัวที่ 2: เด็กชายเดี่ยว อายุ 10 ขวบ คุณพ่อเป็นรายได้หลักทางเดียวของครอบครัว #รับจ้างรายวันในสวนยางพารา สำหรับสมาชิก 4 คน ... อ่านต่อ


เยี่ยมบ้านน้องยูนิก อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

มูลนิธิฯ เยี่ยมบ้านและช่วยเหลือเด็กที่ยากลำบาก อ.ศรีเชียงใหม่ ครอบครัวที่ 1: เด็กชายยูนิก อายุ 7 ขวบ มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ช้า และยังไม่สามารถพูดเป็นคำได้ คุณครูที่โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ต.หนองปลาปา ... อ่านต่อ


พี่ชาย:เด็กชายโหล่ และน้องชาย:เด็กชายแคน

จักรยานที่ได้รับแจกมาจากโรงเรียน บัดนี้ชำรุดพัง ก็ยังพอปั่นไปได้ แต่ในส่วนของที่นั่งซ้อนท้ายนั้น ได้ชำรุดหักและสร้างความลำบากให้กับน้องชาย-เด็กชายแคนเป็นอย่างมาก จึงต้องมานั่งเบาะด้านหน้าร่วมกัน... 2 ... อ่านต่อ


โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม ลำดับที่ 3 บ้านดงดาล ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี หนองคาย

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรมลำดับที่ 3 มูลนิธิฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลง "โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม" ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อ.รัตนวาปี หนองคา ... อ่านต่อ