เมตตาจิตของกัลยาณมิตรจากประเทศเพื่อนบ้าน

เมตตาจิตจากกัลยาณมิตรประเทศเพื่อนบ้าน... MLS KL Homeschool Center ตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เป็นศูนย์การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านต่างๆ ทั้งทางวิชาการและศิลปะ ในแต ... อ่านต่อ


เสื้อผ้าเพื่อน้องและครอบครัว

เสื้อผ้าเพื่อน้องและพ่อแม่ผู้ปกครอง... ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทอง ภายใต้สังกัด อบต.ตำบลหายโศก อ.บ้านผือ อุดรธานี ตั้งอยู่บ้านโนนทันและขอบเขตให้บริการแก่เด็กเล็กของพ่อแม่และผู้ปกครองจำนวน 5 หมู่บ ... อ่านต่อ


สร้างบ้านใหม่ให้ครอบครัวเด็กหญิงศิรินทิพย์ อ.เชียงคาน จ.เลย

ก่อสร้างบ้านใหม่ให้กับครอบครัวเด็กหญิงศิรินทิพย์ บ้านผาพอด อ.เชียงคาน จ.เลย เรื่องเดิม: เนื่องจากสภาพบ้านที่อยู่อาศัยทำจากไม้ไผ่ขัดแตะ มีสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก โรงเรียนบ้านผาพอด #ที่ศิรินทิ ... อ่านต่อ


ช่วยเหลือครอบครัวเด็กยากลำบาก เขต จ.เลย

มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กหญิงเนย และเด็กชายเป๊ก... ครอบครัวที่ 1 เด็กหญิงเนย อายุ 11 ขวบ เรียนอยู่ชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย เมื่อ 3 ปีก่อน น้องเนย ไม่สบาย หน้ามืดเป็นลมล้มไป คุณแม ... อ่านต่อ


ส่งมอบอาคารศูนย์เด็กเล็กที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ

ส่งมอบการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่แล้วเสร็จ... อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก: ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีชมชื่น บ้านดงดาล ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี หนองคาย ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี ชำรุดทรุดโทรมไปตาม ... อ่านต่อ