มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ตำบลจอมศรี จ.อุดรธานี

มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ตำบลจอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ตำบลจอมศรีมีที่ตั้งติดกับ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังทำนาเป็นอาชีพหลัก สวนยางพารามีให้เห็นบ้างเล็กน้อย ครัวเรือ ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ ประสานความช่วยเหลือเด็ก: กรณีเป็นบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน

มูลนิธิฯ ประสานความช่วยเหลือเด็ก: กรณีเป็นบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน สืบเนื่องจากการเยี่ยมบ้านน้องใบเฟิร์น ร่วมกับ อบต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี และได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่ผ่านมา และมีข้ ... อ่านต่อ


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลี้ยงดูบุตรหลานที่ดี"

มูลนิธิฯ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลี้ยงดูบุตรหลานที่ดี” และมอบเงินกองทุนอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบาก หลายครอบครัวในชนบทของอีสาน เด็กๆ อาศัยอยู่กับปู่ย่าหรือตายายที่อายุมากแล้ว บ ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก จังหวัอุดรธานี #เพิ่มเติมลำดับที่2

มูลนิธิฯ ร่วมกับ อบต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือเด็กยากลำบาก ‪#‎เพิ่มเติมครั้งที่2 ครอบครัวที่1: ครอบครัวน้องโอโม่และน้องแพร.... ครอบครัวของเด็กหญิงแพรและ ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ ขยายพื้นที่การช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก จังหวัอุดรธานี

มูลนิธิฯ ขยายการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่ จ.อุดรธานี อุดรธานี... เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ของอีสานตอนบนและมีพื้นที่ติดกับจังหวัดเขตแนวชายแดนนับตั้งแต่ จ.เลย จ.หนองคายและ ... อ่านต่อ