มูลนิธิฯ ได้รับประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

มูลนิธิฯ ได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศล ตามประกาศของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 677) ลำดับที่ 940 ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  ... อ่านต่อ


ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น... กรณีอาการเจ็บป่วยของเด็กชายเก้าจากโรคมะเร็งจอตาในเด็ก (Retinoblastoma) ตามที่มูลนิธิฯ ได้แจ้งข่าวขอเชิญชวนผู้มีจิตเมตตาร่วมกันช่ว ... อ่านต่อ


ครูอาสาสมัครชาวต่างชาติเพื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกล

ครูอาสาสมัครชาวต่างชาติเพื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกล ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มูลนิธิฯได้จัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกลหลายแห่งและเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างต่อเนื่ ... อ่านต่อ


ฝึกอบรม "แม่มือใหม่ใส่ใจสุขภาพ" ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

ฝึกอบรม “แม่มือใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ในครั้งนี้ คณะผู้เข้าฝึกอบรม ส่วนใหญ่เป็นแม่มือใหม่ที่คลอดลูกแล้ว ไม่มีหญิงตั้งครรภ์ และน่ายินดีที่มีวัยรุ่นหญิง-ชายเ ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ เยี่ยมบ้านและช่วยเหลือเด็กชายก๋วยจั๊บ

มูลนิธิฯ เยี่ยมบ้านเด็กชายก๋วยจั๊บ... อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย เด็กชายก๋วยจั๊บไม่สบาย คุณแม่บอกว่าเป็นเส้นเอ็นร้อยหวายที่เท้าตึง.. ทันที่ที่ได้เห็นเด็กชายก๋วยจั๊บกำลังฝึกเดินกับราวไม้ไผ่ ทำให้นึกถึงเ ... อ่านต่อ