มูลนิธิฯ ขยายพื้นที่การช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบากเขต อ.สังคม

มูลนิธิฯ ขยายพื้นที่ช่วยเหลือเด็กที่อาศัยอยู่ในสภาวะยากลำบาก เขตอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อำเภอสังคมมีทีตั้งอยู่เหนือสุดของหนองคาย พื้นที่ขนานกับแม่น้ำโขงและทิศเหนือติดกับ อ.ปากชม และ อ.เชียงคาน ขอ ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ตำบลหาดคำ อ.เมืองหนองคาย

มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กยากลำบากเขตตำบลหาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย ตำบลหาดคำตั้งอยู่ชานเมืองของจังหวัดหนองคาย เป็นพื้นที่ขนานยาวตลอดแนวชายแดนของแม่น้ำโขง ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยเลี้ยงชีพด้วยการทำนาเป็นหลัก ... อ่านต่อ


รายงานประจำปี พ.ศ. 2558 มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

รายงานประจำปี พ.ศ. 2558 มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน Download PDF file : Annual Report 2015 TH 5.9MB 1 File ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก

มูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ... คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2559: เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต....  สถานที่: โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ มีที่ตั้งอยู่ชานเมืองหนองคาย มีนักเรียน 274 คน ตั้งแต่ ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมสวัสดีปีใหม่และมอบเสื้อผ้า ตุ๊กตาของเล่นให้กับเด็กๆ

มูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมวันปีใหม่กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์ดำริ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โดยมีกิจกรรมสนุกสนานการละเล่นต่างๆ พร้อมมอบเสื้อผ้า ตุ๊กตาและของเล่นต่างๆ ให้กับเด ... อ่านต่อ