ครูอาสาสมัครชาวต่างชาติเพื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกล

ครูอาสาสมัครชาวต่างชาติเพื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกล ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มูลนิธิฯได้จัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกลหลายแห่งและเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างต่อเนื่ ... อ่านต่อ


ฝึกอบรม "แม่มือใหม่ใส่ใจสุขภาพ" ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

ฝึกอบรม “แม่มือใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ในครั้งนี้ คณะผู้เข้าฝึกอบรม ส่วนใหญ่เป็นแม่มือใหม่ที่คลอดลูกแล้ว ไม่มีหญิงตั้งครรภ์ และน่ายินดีที่มีวัยรุ่นหญิง-ชายเ ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ เยี่ยมบ้านและช่วยเหลือเด็กชายก๋วยจั๊บ

มูลนิธิฯ เยี่ยมบ้านเด็กชายก๋วยจั๊บ... อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย เด็กชายก๋วยจั๊บไม่สบาย คุณแม่บอกว่าเป็นเส้นเอ็นร้อยหวายที่เท้าตึง.. ทันที่ที่ได้เห็นเด็กชายก๋วยจั๊บกำลังฝึกเดินกับราวไม้ไผ่ ทำให้นึกถึงเ ... อ่านต่อ


เยี่ยมบ้านน้องจ๋าและน้องแบม

มูลนิธิฯ เยี่ยมบ้านน้องจ๋า น้องแบม... ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย มูลนิธิฯ ร่วมกับศูนย์กระตุ้นและพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลหนองคายได้ไปเยี่ยมบ้านของน้องจ๋า น้องแบม #อายุ11และ12ปี ... อ่านต่อ


มอบหนังสือ "คัมภีร์การเลี้ยงลูก" ให้กับโรงพยาบาลหนองคาย

มูลนิธิฯ มอบหนังสือ "คัมภีร์การเลี้ยงลูก" ให้กับโรงพยาบาลหนองคาย หนังสือ "คัมภีร์การเลี้ยงลูก" ของนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ... อ่านต่อ