โครงการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยที่ทรุดโทรมของเด็กที่ยากลำบาก

โครงการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยที่ทรุดโทรมของเด็กที่ยากลำบาก... โดยความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง มูลนิธิฯ ได้ตรวจเยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เด็กและครอบครัวที่ยากลำบากมากใน ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ ขยายพื้นที่การช่วยเหลือเด็กยากลำบาก เขตอำเภอเฝ้าไร่

มูลนิธิฯ ขยายพื้นที่การช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เขตอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มูลนิธิฯ โดยความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ทำการสำรวจและเยี่ยมบ้านเด็กที่ยากลำบากในการให้ความช่ ... อ่านต่อ


เสื้อกันหนาวเพื่อน้อง

มูลนิธิฯ มอบเสื้อกันหนาวให้แก่น้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย... สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคายเป็นหน่วยงานสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นสถานรับ ... อ่านต่อ


กองทุนอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบาก

กองทุนอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบาก... สืบเนื่องจากโครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบากในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าของกองทุนอาหารเช้าที่ได้จั ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ ขยายพื้นที่การช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบากเขต อ.สังคม

มูลนิธิฯ ขยายพื้นที่ช่วยเหลือเด็กที่อาศัยอยู่ในสภาวะยากลำบาก เขตอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อำเภอสังคมมีทีตั้งอยู่เหนือสุดของหนองคาย พื้นที่ขนานกับแม่น้ำโขงและทิศเหนือติดกับ อ.ปากชม และ อ.เชียงคาน ขอ ... อ่านต่อ