ช่วยเหลือน้องแพมแพม

มูลนิธิฯ ติดตามและช่วยเหลือน้องแพมแพม น้องแพมแพมคลอดก่อนกำหนด #6เดือน และไม่สบายมีอาการผนังหน้าท้องเปิด กล้ามเนื้ออ่อนแรง และต่อมาพบว่าดวงตาเป็นต้อกระจกแต่แรกเกิด (Congenital Cataract) น้ ... อ่านต่อ


ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560

คำขวัญวันเด็ก ปี พ.ศ. 2560  "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" มูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย.... ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งมอบของเล่น ... อ่านต่อ


มอบที่พักห้องนอนใหม่ให้เด็กหญิงบิวตี้

มูลนิธิฯ มอบที่พักห้องนอนใหม่ให้กับเด็กหญิงบิวตี้... ตามที่มูลนิธิฯ ได้เชิญชวนผู้มีจิตเมตตาร่วมสมทบทุนปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับเด็กหญิงบิวตี้ เนื่องจากสภาพบ้านที่อยู่อาศัยทรุดโทรมและไม่มีห้องนอนที ... อ่านต่อ


ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกล...

โรงเรียนบ้านแก้งใหม่และโรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร 2 โรงเรียนรวมกัน มีนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 68 คน ตั้งอยู่เชิงเขาห่างจากตัว อ.สังคม จ.หนองคาย ไม่มากนัก ก่อตั้งมานานมาก ด้วยความที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ ... อ่านต่อ


มอบเสื้อผ้าและเครื่องใช้สำหรับเด็กเล็ก "บ้านแห่งความหวัง"

มอบเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ให้ "บ้านแห่งความหวัง" "บ้านแห่งความหวัง" (House of Hope) เป็นสถานรับเด็กกำพร้าอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านไผ่สีทอง ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคา ... อ่านต่อ