ช่วยเหลือเด็กยากลำบาก อ. สระใคร จ. หนองคาย

มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กยากลำบาก อ. สระใคร จ. หนองคาย 1. น้องซี เด็กชายพลอธิป... โชคร้ายไม่สบายมาตั้งแต่เด็ก คุณหมอบอกเป็นโรคโลหิตจาง หรือคำภาษาอังกฤษเรียกว่า “ธาลัสซีเมีย” (ทำให้เหนื่อยง่า ... อ่านต่อ


โครงการโภชนาการและอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบาก

"มีนักเรียนหลายคนที่โรงเรียนทราบว่าไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาจากที่บ้าน ทางเราช่วยได้อย่างมากที่สุดคือให้นมกล่องของโรงเรียนประทังความหิว ไปจนกว่าจะถึงอาหารกลางวัน" "อย่างน้องบัณฑิต.. ... อ่านต่อ


การวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอพยพถิ่นฐานของแรงงานชาวลาวในประเทศไทย

มูลนิธิฯ ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ International Organization for Migration (IOM) และองค์กรความร่วมมือในพื้นที่ดำเนินงานวิจัยได้ริเริ่มความร่วมมือในงานวิจัย "โครงการรูปแบ ... อ่านต่อ


ช่วยเหลือเด็กยากลำบาก อ. โพธิ์ตาก จ. หนองคาย

โครงการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก อ.โพธิ์ตาก จ. หนองคาย มูลนิธิฯ ภายใต้การทำงานร่วมกับเครือข่าย อสม. ประจำอำเภอโพธิ์ตาก จ. หนองคายได้เข้าเยี่ยมบ้านเด็กและให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน (เบี้ยยังชี ... อ่านต่อ


โครงการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก: การติดตามงานลำดับที่ 2

โครงการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก: การติดตามความก้าวหน้าลำดับที่ 2 คณะของมูลนิธิฯ ได้เดินทางต่อไปที่หมู่บ้านนาดงและบ้านสมสร้าง อ. ท่าบ่อ หนองคาย เพื่อเยี่ยมบ้านน้องพลอยและน้องโอม... เมื่อ 4 ... อ่านต่อ