มูลนิธิฯ ขยายพื้นที่การช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก จังหวัอุดรธานี

มูลนิธิฯ ขยายการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่ จ.อุดรธานี อุดรธานี... เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ของอีสานตอนบนและมีพื้นที่ติดกับจังหวัดเขตแนวชายแดนนับตั้งแต่ จ.เลย จ.หนองคายและ ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ ขยายพื้นที่การช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก จังหวัดเลย

มูลนิธิฯ ขยายการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่ จ.เลย ตำบลหาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย ตั้งอยู่เขตพื้นที่เหนือสุดของจังหวัดเลย ติดแม่น้ำโขง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเนินสูงแล ... อ่านต่อ


มอบห้องน้ำใหม่ให้กับครอบครัวน้องญาดา

มูลนิธิฯ มอบห้องน้ำใหม่ให้กับครอบครัวน้องญาดา สืบเนื่องจากการเยี่ยมบ้านน้องญาดา เด็กหญิงอายุ 11 ขวบ ต.ปากคาด บึงกาฬ และมูลนิธิฯ เห็นควรในการช่วยเหลือก่อสร้างห้องน้ำใหม่ให้กับครอบครัวน้องญาดา ซึ่งก่ ... อ่านต่อ


กองทุนเพื่อเด็กกำพร้าบ้านมิตรมวลเด็ก

เงินจากกล่องรับบริจาคเพื่อน้อง "บ้านมิตรมวลเด็ก" มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อเด็กกำพร้าบ้านมิตรมวลเด็ก จ.หนองคาย ‪#‎รับเด็กกำพร้าจากทุกที่‬ และเงินจากกล่องรับบริจาคของมูลน ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างห้องน้ำให้กับครอบครัวน้องญาดา

มูลนิธิฯ มอบเบี้ยยังชีพและสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำให้กับครอบครัวเด็กหญิงญาดา... จากการตรวจเยี่ยมบ้านเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบากเขตตำบลปากคาด จ.บึงกาฬ มูลนิธิฯ และ อบต.ปากคาดได้พิจารณาเพิ่มเติ ... อ่านต่อ