ช่วยเหลือครอบครัวเด็กยากลำบาก เขต จ.เลย

มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กหญิงเนย และเด็กชายเป๊ก... ครอบครัวที่ 1 เด็กหญิงเนย อายุ 11 ขวบ เรียนอยู่ชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย เมื่อ 3 ปีก่อน น้องเนย ไม่สบาย หน้ามืดเป็นลมล้มไป คุณแม ... อ่านต่อ


ส่งมอบอาคารศูนย์เด็กเล็กที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ

ส่งมอบการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่แล้วเสร็จ... อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก: ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีชมชื่น บ้านดงดาล ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี หนองคาย ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี ชำรุดทรุดโทรมไปตาม ... อ่านต่อ


มอบหนังสือ "คัมภีร์การเลี้ยงลูก"

มอบหนังสือ "คัมภีร์การเลี้ยงลูก" ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลหนองคาย เป็นศูนย์กลางในการบำบัดรักษาเด็กและวัยรุ่นที่พัฒนาการของร่างกาย จิตใจและสติปัญญาเกิดภาวะบ ... อ่านต่อ


อบรม "แม่มือใหม่ ใส่ใจสุขภาพ"

การฝึกอบรม "แม่มือใหม่ ใส่ใจสุขภาพ" ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย แม้การบริการด้านการฝากครรภ์ของโรงพยาบาลในระดับอำเภอและระดับตำบล (รพสต.) ของไทยเราจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากก็ตาม ปัญห ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ยากลำบาก จ.เลย

มูลนิธิฯ เยี่ยมบ้านเด็กและครอบครัวที่ยากลำบาก เขตตำบลหาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย (เพิ่มเติม) ครอบครัวที่ 1: น้องมัดหมี่และน้องพี (2 ขวบ/9 ขวบ) ครอบครัวที่ 2: น้องปูเป้ (7 ขวบ) ทั้งสองครอบครัวเป็นค ... อ่านต่อ