มูลนิธิฯ ขยายพื้นที่การช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เขต จ.บึงกาฬ

มูลนิธิฯ ขยายพื้นที่การช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบากเขต จ.บึงกาฬ โดยความร่วมมือเริ่มต้นกับ อบต.ปากคาด พื้นที่ตำบลปากคาดเป็นเขตแนวชายแดนแม่น้ำโขงติดกับประเทศลาวมีด่านพรมแดนธรรมชาติ (ด่านดั้งเด ... อ่านต่อ


ช่วยเหลือครอบครัวเด็กยากลำบาก ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี (กรณีเพิ่มเติม)

มูลนิธิฯ ช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ยากลำบาก ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี (กรณีเพิ่มเติม) หัวหน้าสมชาย นักสังคมสงเคราะห์ของ อบต.โพนแพงได้แจ้งเพิ่มเติมถึงครอบครัวที่ยากจนข้นแค้นอย่างมากและมีลูกหลานเด็กๆ อา ... อ่านต่อ


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัย

 การฝึกอบรมครูปฐมวัย "คิดอย่างรอบด้านเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" .... สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยด้วยดี มีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรมก ... อ่านต่อ


ขอขอบคุณห้างสหไทย การ์เด้นพลาซ่าให้ความอนุเคราะห์พื้นที่เพื่อกิจกรรมระดมทุนของมูลนิธิฯ

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณห้างสหไทย การ์เด้นพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานีที่ได้ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่เพื่อกิจกรรมระดมทุนของมูลนิธิฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใด การระดมทุนในครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ จะนำไปใช้ในโครงการช ... อ่านต่อ


เสื้อผ้าเพื่อน้องเด็กกำพร้า "บ้านมิตรมวลเด็ก"

มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กกำพร้า "บ้านมิตรมวลเด็ก" บ้านมิตรมวลเด็กเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า ตั้งอยู่ในเขตเมืองหนองคายมานานกว่า 20 ปี มีเด็กกำพร้าที่ทางบ้านมิตรมวลเด็กให้ความช่วยเหลือในการเล ... อ่านต่อ