มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กกำพร้า และเด็กหญิงรัตนากร

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กกำพร้าเขต ต. หนองนาง อ. ท่าบ่อ หนองคาย ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อโรคติดต่อ (วัณโรค) จากคุณตาที่เลี้ยงดู พร้อมให้หัวหน้า อสม. (คุณแม่หนูไตร โคตรชมพู) ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสร ... อ่านต่อ


มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวในอำเภอท่าบ่อและอำเภอเมืองหนองคาย

มูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของน้องโอม ต. หนองนาง อ. ท่าบ่อ หนองคายในการเดินทางเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งจอประสาทตา (Retinoblastoma) ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ. ขอนแก่น   (ภาพข่าวด้านล่าง) ... อ่านต่อ


มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของน้องพัชรีและน้องสังวาลย์

มูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของน้องพัชรี (พี่สาว) และน้องสังวาลย์ (น้องชาย) ซึ่งทั้งสองพิการตาบอดและเป็นโรคลมชัก... การช่วยเหลือครั้งนี้ เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อช่วยบรรเทาภาระของคุณพ่อที่รับผิดชอ ... อ่านต่อ


มอบเงินช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อการเดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

มอบเงินช่วยเหลือเร่งด่วน น้องพลอย สิริกร อายุ 4  เดือน อาศัยอยู่บ้านนาดง ต. หนองนาง อ. ท่าบ่อ ไม่สบาย เป็นเนื้องอกนัยน์ตา มูลนิธิฯ ได้ให้การช่วยเหลือเร่งด่วน มอบเงินสนับสนุนการเดินทางเข้ารั ... อ่านต่อ


มอบเงินช่วยเหลือและข้าวของเครื่องใช้สำหรับเด็กแก่ครอบครัวต่างๆ ในเขตอำเภอสระใครและอำเภอท่าบ่อ

ผู้แทนของมูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) โดยคุณแม่หนูไตร โคตรชมภู หัวหน้า อสม. ตำบลหนองนาง อ. ท่าบ่อ หนองคาย ได้มอบเงินช่วยเหลือเร่งด่วนและข้าวของเครื่องใช้สำหรับเด็กให้แก่ครอบครัวต่า ... อ่านต่อ