เยี่ยมบ้านน้องยูนิก อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

มูลนิธิฯ เยี่ยมบ้านและช่วยเหลือเด็กที่ยากลำบาก อ.ศรีเชียงใหม่ ครอบครัวที่ 1: เด็กชายยูนิก อายุ 7 ขวบ มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ช้า และยังไม่สามารถพูดเป็นคำได้ คุณครูที่โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ต.หนองปลาปา ... อ่านต่อ


พี่ชาย:เด็กชายโหล่ และน้องชาย:เด็กชายแคน

จักรยานที่ได้รับแจกมาจากโรงเรียน บัดนี้ชำรุดพัง ก็ยังพอปั่นไปได้ แต่ในส่วนของที่นั่งซ้อนท้ายนั้น ได้ชำรุดหักและสร้างความลำบากให้กับน้องชาย-เด็กชายแคนเป็นอย่างมาก จึงต้องมานั่งเบาะด้านหน้าร่วมกัน... 2 ... อ่านต่อ


โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม ลำดับที่ 3 บ้านดงดาล ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี หนองคาย

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรมลำดับที่ 3 มูลนิธิฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลง "โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม" ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อ.รัตนวาปี หนองคา ... อ่านต่อ


ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและภาษาอังกฤษ (เรียนรู้) ไปพร้อมกัน

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและภาษาอังกฤษ (เรียนรู้) ไปพร้อมกัน... สถานที่: โรงเรียนบ้านเทพประทับ ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย  กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 จำนวน 95 คน  วัตถุประสงค์: เพื่อ ... อ่านต่อ


ช่วยเหลือน้องพลับ... ผู้ไม่ยอมแพ้โชคชะตา

มูลนิธิฯ ช่วยเหลือน้องลูกพลับ.. ผู้ไม่ยอมแพ้ เมื่อถึงคราวที่ต้องหัดเดิน น้องลูกพลับไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้และมีอาการเจ็บเท้ามาก การเคลื่อนไหวของร่างกายจึงได้แต่คลานเอา จนที่สุดเมื่อไปโรงพยาบาลหนองคา ... อ่านต่อ