ช่วยเหลือครอบครัวเด็กยากลำบาก ต.จอมศรี อ.เพ็ญ อุดรธานี (กรณีเพิ่มเติม)

มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ยากลำบาก ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ครอบครัวที่ 1: น้องวิวและน้องมิว อายุ 6 และ 8 ขวบ มีคุณปู่คุณย่าเลี้ยงดูนับตั้งแต่เกิด คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันและไปมีครอบครัวให ... อ่านต่อ


ฝึกอบรมพ่อแม่และผู้ปกครอง "การเลี้ยงดูบุตรหลานที่ดี" ต.นางิ้ว อ.สังคม หนองคาย

การฝึกอบรมพ่อแม่และผู้ปกครอง หัวข้อ "การเลี้ยงดูบุตรหลานที่ดี" การฝึกอบรมหัวข้อ "การเลี้ยงดูบุตรหลานที่ดี" ให้กับพ่อแม่และผู้ปกครอง เป็นโครงการระยะยาวของมูลนิธิฯ ที่ดำเนินงานควบ ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษา

มูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษา... เนื่องในโอกาสการฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครอง ณ โรงเรียนบ้านนางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่อาศัยอยู่ในความยากลำบาก 1. น้องเพียงฟ้ ... อ่านต่อ


ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกล จ.หนองคาย

ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ (English Camp) โรงเรียนบ้านดงดาล และโรงเรียนบ้านดอนเหมือด ที่มา: โรงเรียนทั้งสองแห่งตั้งอยู่ในเขตตำบลโพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ มอบอุปกรณ์เครื่องเล่นเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้เด็กปฐมวัย

มูลนิธิฯ มอบอุปกรณ์เครื่องเล่นเสริมทักษะการเรียนรู้ เสื้อผ้า ตุ๊กตา และของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย... โรงเรียนบ้านดงดาล ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดงดาล ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่สามารถจัดการ ... อ่านต่อ