โครงการเยาวชนต้นแบบ ครั้งที่ 1 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนผู้นำ

คำว่า เยาวชนหรือคนต้นแบบ ในโครงการนี้มีความหมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ได้รับการฝึกฝนและอบรมแล้วเป็นอย่างดี เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีที่เด็กและเยาวชนคนอื่นๆ เห็นแล้วรู้สึกชื่นชม เห็นเ ... อ่านต่อ