ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนในเขตตำบลหายโศก จ.อุดรธานี

ทักษะชีวิต... คือเข็มทิศนำทางและแสงสว่างนำใจ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เครือข่ายโรงเรียนตำบลหายโศก ‪#‎8โรงเรียน และมูลนิธิฯ ได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกา ... อ่านต่อ


ส่งมอบห้องน้ำที่ปรับปรุงแล้วเสร็จให้กับครอบครัวน้องโอโม่

มูลนิธิฯ ส่งมอบห้องน้ำใหม่ให้กับครอบครัวน้องโอโม่และน้องแพร สืบเนื่องจากการเยี่ยมครอบครัวของน้องโอโม่และน้องแพร ต.หายโศก อุดรธานี เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนและพบว่าคุณแม่พึ่งคลอดน้องสมาชิกคนใหม่ของครอบคร ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจการจ้างงานเยาวชนเพื่อโอกาสการพัฒนาชีวิตที่ดี

มูลนิธิฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจ: การจ้างงานเยาวชนเพื่อโอกาสการพัฒนาชีวิตที่ดี มูลนิธิฯ และ อบต.หายโศก จ.อุดรธานี ผู้แทนโดยท่านปลัด อบต.ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการจ้างงานน้องใบเฟิร์น-นางสาวพลอยส ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ตำบลจอมศรี จ.อุดรธานี

มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ตำบลจอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ตำบลจอมศรีมีที่ตั้งติดกับ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังทำนาเป็นอาชีพหลัก สวนยางพารามีให้เห็นบ้างเล็กน้อย ครัวเรือ ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ ประสานความช่วยเหลือเด็ก: กรณีเป็นบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน

มูลนิธิฯ ประสานความช่วยเหลือเด็ก: กรณีเป็นบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน สืบเนื่องจากการเยี่ยมบ้านน้องใบเฟิร์น ร่วมกับ อบต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี และได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่ผ่านมา และมีข้ ... อ่านต่อ