ช่วยเหลือเด็กไร้สัญชาติ อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

เมื่อพูดคำว่า “เด็กไร้สัญชาติ” หลายท่านคงนึกถึงเด็กพม่า เด็กดอยเด็กชาวเขาที่อพยพเข้ามากับพ่อแม่ผู้ปกครองต่างด้าวที่มาทำงานอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย.... สำหรับภาคอีสาน สภาพปัญหาของเด็กไ ... อ่านต่อ


โครงการโภชนาการและอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบาก อ. ท่าบ่อ หนองคาย

มูลนิธิฯ เตรียมงาน "โครงการส่งเสริมโภชนาการสำหรับนักเรียนยากลำบาก"... สำหรับโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก โรงเรียนบ้านสาวแล จ. หนองคาย โดยแบ่งกิจกรรมการพัฒนาออกเป็น 3 หมวดหลักสำคัญ ได้แก่  1 ... อ่านต่อ


ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม อ.ท่าบ่อ หนองคาย

การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม... บ้านดอนเมือง อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย ศูนย์ฯเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างธรรมมาราม หรือ ศูนย์ฯบ้านดอนเมือง ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี เป็นอาคารไม้เก่าแก่หลังเดียว ได้ปรับ ... อ่านต่อ


ขยายพื้นที่การช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก อ. ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย

มูลนิธิฯ ขยายพื้นที่การช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก... เขตอำเภอศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย อำเภอศรีเชียงใหม่ มีที่ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับนครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว พื้นที่ขนานไปกับลำน้ำโขงตลอดแน ... อ่านต่อ


ภาครัฐให้การช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก

ขอขอบคุณภาครัฐที่ให้การช่วยเหลือเด็กๆ ยากลำบาก มูลนิธิฯ ได้ประสานงานไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จังหวัดหนองคายเพื่อประสานส่งต่อความช่วยเหลือให้กับเด็กๆ ให้เข้าสู่ระบบของทางร ... อ่านต่อ