มูลนิธิฯ ช่วยเหลือน้องที่พิการและประสานส่งต่อหน่วยงานราชการ

มูลนิธิฯ ช่วยเหลือน้องที่พิการและประสานส่งต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จ. หนองคาย  น้องวนิดา อายุ 9 ขวบ... ป่วยไม่สบายนับแต่แรกเกิด รักษาเนิ่นนานแต่อาการก็ไม่ดีขึ้น จนที่สุด ... อ่านต่อ


ช่วยเหลือเด็กยากลำบาก อ. สระใคร จ. หนองคาย

มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กยากลำบาก อ. สระใคร จ. หนองคาย 1. น้องซี เด็กชายพลอธิป... โชคร้ายไม่สบายมาตั้งแต่เด็ก คุณหมอบอกเป็นโรคโลหิตจาง หรือคำภาษาอังกฤษเรียกว่า “ธาลัสซีเมีย” (ทำให้เหนื่อยง่า ... อ่านต่อ


โครงการโภชนาการและอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบาก

"มีนักเรียนหลายคนที่โรงเรียนทราบว่าไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาจากที่บ้าน ทางเราช่วยได้อย่างมากที่สุดคือให้นมกล่องของโรงเรียนประทังความหิว ไปจนกว่าจะถึงอาหารกลางวัน" "อย่างน้องบัณฑิต.. ... อ่านต่อ


การวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอพยพถิ่นฐานของแรงงานชาวลาวในประเทศไทย

มูลนิธิฯ ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ International Organization for Migration (IOM) และองค์กรความร่วมมือในพื้นที่ดำเนินงานวิจัยได้ริเริ่มความร่วมมือในงานวิจัย "โครงการรูปแบ ... อ่านต่อ


ช่วยเหลือเด็กยากลำบาก อ. โพธิ์ตาก จ. หนองคาย

โครงการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก อ.โพธิ์ตาก จ. หนองคาย มูลนิธิฯ ภายใต้การทำงานร่วมกับเครือข่าย อสม. ประจำอำเภอโพธิ์ตาก จ. หนองคายได้เข้าเยี่ยมบ้านเด็กและให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน (เบี้ยยังชี ... อ่านต่อ