มอบเงินช่วยเหลือและข้าวของเครื่องใช้สำหรับเด็กแก่ครอบครัวต่างๆ ในเขตอำเภอสระใครและอำเภอท่าบ่อ

ผู้แทนของมูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) โดยคุณแม่หนูไตร โคตรชมภู หัวหน้า อสม. ตำบลหนองนาง อ. ท่าบ่อ หนองคาย ได้มอบเงินช่วยเหลือเร่งด่วนและข้าวของเครื่องใช้สำหรับเด็กให้แก่ครอบครัวต่า ... อ่านต่อ


โครงการเยาวชนต้นแบบ ครั้งที่ 1 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนผู้นำ

คำว่า เยาวชนหรือคนต้นแบบ ในโครงการนี้มีความหมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ได้รับการฝึกฝนและอบรมแล้วเป็นอย่างดี เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีที่เด็กและเยาวชนคนอื่นๆ เห็นแล้วรู้สึกชื่นชม เห็นเ ... อ่านต่อ