กองทุนเพื่อเด็กกำพร้าบ้านมิตรมวลเด็ก

เงินจากกล่องรับบริจาคเพื่อน้อง "บ้านมิตรมวลเด็ก" มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อเด็กกำพร้าบ้านมิตรมวลเด็ก จ.หนองคาย ‪#‎รับเด็กกำพร้าจากทุกที่‬ และเงินจากกล่องรับบริจาคของมูลน ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างห้องน้ำให้กับครอบครัวน้องญาดา

มูลนิธิฯ มอบเบี้ยยังชีพและสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำให้กับครอบครัวเด็กหญิงญาดา... จากการตรวจเยี่ยมบ้านเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบากเขตตำบลปากคาด จ.บึงกาฬ มูลนิธิฯ และ อบต.ปากคาดได้พิจารณาเพิ่มเติ ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ ขยายพื้นที่การช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เขต จ.บึงกาฬ

มูลนิธิฯ ขยายพื้นที่การช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบากเขต จ.บึงกาฬ โดยความร่วมมือเริ่มต้นกับ อบต.ปากคาด พื้นที่ตำบลปากคาดเป็นเขตแนวชายแดนแม่น้ำโขงติดกับประเทศลาวมีด่านพรมแดนธรรมชาติ (ด่านดั้งเด ... อ่านต่อ


ช่วยเหลือครอบครัวเด็กยากลำบาก ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี (กรณีเพิ่มเติม)

มูลนิธิฯ ช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ยากลำบาก ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี (กรณีเพิ่มเติม) หัวหน้าสมชาย นักสังคมสงเคราะห์ของ อบต.โพนแพงได้แจ้งเพิ่มเติมถึงครอบครัวที่ยากจนข้นแค้นอย่างมากและมีลูกหลานเด็กๆ อา ... อ่านต่อ


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัย

 การฝึกอบรมครูปฐมวัย "คิดอย่างรอบด้านเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" .... สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยด้วยดี มีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรมก ... อ่านต่อ