โครงการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก: การติดตามงานลำดับที่ 2

โครงการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก: การติดตามความก้าวหน้าลำดับที่ 2 คณะของมูลนิธิฯ ได้เดินทางต่อไปที่หมู่บ้านนาดงและบ้านสมสร้าง อ. ท่าบ่อ หนองคาย เพื่อเยี่ยมบ้านน้องพลอยและน้องโอม... เมื่อ 4 ... อ่านต่อ


โครงการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก: การติดตามงานลำดับที่ 1

โครงการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก: การติดตามความก้าวหน้า 1 เมื่อหลายปีก่อนคณะทีมงานของ “บ้านเด็กดีหนองคาย” (ชื่อพันธกิจก่อนการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ) ได้ไปเยี่ยมบ้านเด็กๆ แห่งหน ... อ่านต่อ


โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม ลำดับที่ 2 ศูนย์ฯ บ้านดอนเมือง ต. โคกคอน อ. ท่าบ่อ หนองคาย

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม ศูนย์ฯ วัดทุ่งสว่างธรรมมาราม (บ้านดอนเมือง) อ. ท่าบ่อ หนองคาย.... มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน _/\_/\_/\_ ที่ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการนี้ฯ บัด ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เขต จ. หนองคาย

มูลนิธิฯ ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หรือ อสม. และอาสาสมัครพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน หรือ อพม. ซึ่งเป็นหน่วยทำงานระดับรากหญ้าที่รู้และเข้าใจสภาพปัญหาของชุมชน ครัวเรือนและหมู่บ้านของตนเอง ... อ่านต่อ


การประชุมความร่วมมือในโครงการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก อ. สระใคร จ. หนองคาย

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) ร่วมประชุมกับหัวหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน (อสม.) และหัวหน้าเครือข่ายอาสาพัฒนาหมู่บ้าน (อพม.) ประจำอำเภอสระใคร จ. หนองคาย... ในโครงก ... อ่านต่อ