ปฐมนิเทศและอบรมครูภาษาอังกฤษ 2015

มูลนิธิฯ ในโครงการครูภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียนไทย (Teach Thai Students) ได้ปฐมนิเทศและฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษที่จะเข้ารับทำหน้าที่ในปีการศึกษา 2558 ให้กับโรงเรียนในความร่วมมือของโครงการ ได้แก่ โรงเรียนโซ่พ ... อ่านต่อ


โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม ลำดับที่ 2 ศูนย์ฯ วัดทุ่งสว่างธรรมาราม ต. โคกคอน อ. ท่าบ่อ หนองคาย

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม...  โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม ลำดับที่ 2 (ประจำไตรมาสที ... อ่านต่อ


ส่งมอบพื้นที่การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) ผู้แทนโดยคุณอัญชลี กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ ได้ส่งมอบพื้นที่การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว อ. รัตนวาปี จ. หนองคายอย่างเป็นทางการให้กับคณะก ... อ่านต่อ


ช่วยเหลือเด็กเล็กที่แพ้นมวัว

เด็กเล็กบางคนไม่สามารถดื่มนมผงจากนมวัวได้ เพราะร่างกายไม่ยอมรับและเกิดอาการแพ้... เด็กที่แพ้นมวัวจะแสดงอาการผิดปกติหลายๆ อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด เช่น อาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ผื่นลมพิษ ปวดท้อง เป็น ... อ่านต่อ


ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมสมทบบริจาคในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนหนองแก้ว

ขอขอบคุณ.. /\... ทุกท่านที่ได้ร่วมสมทบบริจาคในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนหนองแก้ว อ. รัตนวาปี ที่มีสภาพทรุดโทรมจากกาลเวลาที่ก่อตั้งมา 40 กว่าปี... บัดนี้ มีรางอ่างล้างหน้า-แปรงฟัน หลังคาและห้อง ... อ่านต่อ