ขอขอบคุณห้างสหไทย การ์เด้นพลาซ่าให้ความอนุเคราะห์พื้นที่เพื่อกิจกรรมระดมทุนของมูลนิธิฯ

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณห้างสหไทย การ์เด้นพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานีที่ได้ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่เพื่อกิจกรรมระดมทุนของมูลนิธิฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใด การระดมทุนในครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ จะนำไปใช้ในโครงการช ... อ่านต่อ


เสื้อผ้าเพื่อน้องเด็กกำพร้า "บ้านมิตรมวลเด็ก"

มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กกำพร้า "บ้านมิตรมวลเด็ก" บ้านมิตรมวลเด็กเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า ตั้งอยู่ในเขตเมืองหนองคายมานานกว่า 20 ปี มีเด็กกำพร้าที่ทางบ้านมิตรมวลเด็กให้ความช่วยเหลือในการเล ... อ่านต่อ


รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ คิดอย่างรอบด้านเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  "คิดอย่างรอบด้านเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน " วันที่ 12-13 มีนาคม 2559  ณ หอประชุมองค์การบริหารสวนจังหวัดหนองคาย   ศุนย ... อ่านต่อ


โครงการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยที่ทรุดโทรมของเด็กที่ยากลำบาก

โครงการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยที่ทรุดโทรมของเด็กที่ยากลำบาก... โดยความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง มูลนิธิฯ ได้ตรวจเยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เด็กและครอบครัวที่ยากลำบากมากใน ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ ขยายพื้นที่การช่วยเหลือเด็กยากลำบาก เขตอำเภอเฝ้าไร่

มูลนิธิฯ ขยายพื้นที่การช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เขตอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มูลนิธิฯ โดยความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ทำการสำรวจและเยี่ยมบ้านเด็กที่ยากลำบากในการให้ความช่ ... อ่านต่อ