ครูภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียนไทย โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม... ในความร่วมมือของโครงการครูภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียนไทย (Teach Thai Students) สำหรับปีการศึกษา 2558 นี้.. โด ... อ่านต่อ


ห้องเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

ภายใต้โครงการครูภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียนไทย (Teach Thai Students-TTS) มูลนิธิฯ ได้จัดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษให้กับเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานจัดหางาน จ. หนองคาย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการการจัดหางานและเ ... อ่านต่อ


โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม อำเภอรัตนวาปีหนองคาย

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) ร่วมกับเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดหนองคายได้ร่วมกันจัดทำโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม โดยเริ่มต้นสำรวจและดำเนินการในเขต อ. รัตนวา ... อ่านต่อ


มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนจัดทำวิจัยเรื่องสิทธิทางการศึกษาของเด็กในประเทศไทย

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำวิจัยเรื่องสิทธิทางการศึกษาของเด็กในประเทศไทย เป็นการศึกษาในระดับชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ ของประ ... อ่านต่อ


มอบทุนการศึกษาและสนามวอลเลย์บอลโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กละเยาวชน (มกพด.) ได้สนับสนุนการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลแห่งใหม่และมอบทุนการศึกษา มูลค่าทั้งหมด 125,000-บาท ให้กับนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ. เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นโรง ... อ่านต่อ