เสื้อกันหนาวเพื่อน้อง

มูลนิธิฯ มอบเสื้อกันหนาวให้แก่น้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย... สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคายเป็นหน่วยงานสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นสถานรับ ... อ่านต่อ


กองทุนอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบาก

กองทุนอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบาก... สืบเนื่องจากโครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบากในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าของกองทุนอาหารเช้าที่ได้จั ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ ขยายพื้นที่การช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบากเขต อ.สังคม

มูลนิธิฯ ขยายพื้นที่ช่วยเหลือเด็กที่อาศัยอยู่ในสภาวะยากลำบาก เขตอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อำเภอสังคมมีทีตั้งอยู่เหนือสุดของหนองคาย พื้นที่ขนานกับแม่น้ำโขงและทิศเหนือติดกับ อ.ปากชม และ อ.เชียงคาน ขอ ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ตำบลหาดคำ อ.เมืองหนองคาย

มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กยากลำบากเขตตำบลหาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย ตำบลหาดคำตั้งอยู่ชานเมืองของจังหวัดหนองคาย เป็นพื้นที่ขนานยาวตลอดแนวชายแดนของแม่น้ำโขง ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยเลี้ยงชีพด้วยการทำนาเป็นหลัก ... อ่านต่อ


รายงานประจำปี พ.ศ. 2558 มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

รายงานประจำปี พ.ศ. 2558 มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน Download PDF file : Annual Report 2015 TH 5.9MB 1 File ... อ่านต่อ