มูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก

มูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ... คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2559: เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต....  สถานที่: โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ มีที่ตั้งอยู่ชานเมืองหนองคาย มีนักเรียน 274 คน ตั้งแต่ ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมสวัสดีปีใหม่และมอบเสื้อผ้า ตุ๊กตาของเล่นให้กับเด็กๆ

มูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมวันปีใหม่กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์ดำริ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โดยมีกิจกรรมสนุกสนานการละเล่นต่างๆ พร้อมมอบเสื้อผ้า ตุ๊กตาและของเล่นต่างๆ ให้กับเด ... อ่านต่อ


โครงการอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบาก

โครงการอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบาก.... นักเรียนของโรงเรียนบ้านสาวแล และโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย มีนักเรียนที่ประสบภาวะทุพโภชนาการ ทั้งที่ขาด (ผอมผิดปกติ) และเกิน (อ้วนผิดปกต ... อ่านต่อ


ส่งมอบการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่แล้วเสร็จ

ส่งมอบพื้นที่การปรับปรุงที่แล้วเสร็จให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.... ภายใต้โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม มูลนิธิฯ ได้ปรับปรุงและก่อสร้างพื้นที่ส่วนต่างๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ จัดทำค่ายพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนด้อยโอกาส

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนด้อยโอกาส.... มูลนิธิฯ ร่วมกับ อบต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ได้จัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเยาวชนอายุระหว่าง 15-18 ปี จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 29-30 พ.ย.ที่ผ่าน ... อ่านต่อ