การวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอพยพถิ่นฐานของแรงงานชาวลาวในประเทศไทย

มูลนิธิฯ ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ International Organization for Migration (IOM) และองค์กรความร่วมมือในพื้นที่ดำเนินงานวิจัยได้ริเริ่มความร่วมมือในงานวิจัย "โครงการรูปแบ ... อ่านต่อ


ช่วยเหลือเด็กยากลำบาก อ. โพธิ์ตาก จ. หนองคาย

โครงการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก อ.โพธิ์ตาก จ. หนองคาย มูลนิธิฯ ภายใต้การทำงานร่วมกับเครือข่าย อสม. ประจำอำเภอโพธิ์ตาก จ. หนองคายได้เข้าเยี่ยมบ้านเด็กและให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน (เบี้ยยังชี ... อ่านต่อ


โครงการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก: การติดตามงานลำดับที่ 2

โครงการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก: การติดตามความก้าวหน้าลำดับที่ 2 คณะของมูลนิธิฯ ได้เดินทางต่อไปที่หมู่บ้านนาดงและบ้านสมสร้าง อ. ท่าบ่อ หนองคาย เพื่อเยี่ยมบ้านน้องพลอยและน้องโอม... เมื่อ 4 ... อ่านต่อ


โครงการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก: การติดตามงานลำดับที่ 1

โครงการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก: การติดตามความก้าวหน้า 1 เมื่อหลายปีก่อนคณะทีมงานของ “บ้านเด็กดีหนองคาย” (ชื่อพันธกิจก่อนการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ) ได้ไปเยี่ยมบ้านเด็กๆ แห่งหน ... อ่านต่อ


โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม ลำดับที่ 2 ศูนย์ฯ บ้านดอนเมือง ต. โคกคอน อ. ท่าบ่อ หนองคาย

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม ศูนย์ฯ วัดทุ่งสว่างธรรมมาราม (บ้านดอนเมือง) อ. ท่าบ่อ หนองคาย.... มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน _/\_/\_/\_ ที่ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการนี้ฯ บัด ... อ่านต่อ