มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เขต จ. หนองคาย

มูลนิธิฯ ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หรือ อสม. และอาสาสมัครพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน หรือ อพม. ซึ่งเป็นหน่วยทำงานระดับรากหญ้าที่รู้และเข้าใจสภาพปัญหาของชุมชน ครัวเรือนและหมู่บ้านของตนเอง ... อ่านต่อ


การประชุมความร่วมมือในโครงการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก อ. สระใคร จ. หนองคาย

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) ร่วมประชุมกับหัวหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน (อสม.) และหัวหน้าเครือข่ายอาสาพัฒนาหมู่บ้าน (อพม.) ประจำอำเภอสระใคร จ. หนองคาย... ในโครงก ... อ่านต่อ


ปฐมนิเทศและอบรมครูภาษาอังกฤษ 2015

มูลนิธิฯ ในโครงการครูภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียนไทย (Teach Thai Students) ได้ปฐมนิเทศและฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษที่จะเข้ารับทำหน้าที่ในปีการศึกษา 2558 ให้กับโรงเรียนในความร่วมมือของโครงการ ได้แก่ โรงเรียนโซ่พ ... อ่านต่อ


โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม ลำดับที่ 2 ศูนย์ฯ วัดทุ่งสว่างธรรมาราม ต. โคกคอน อ. ท่าบ่อ หนองคาย

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม...  โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม ลำดับที่ 2 (ประจำไตรมาสที ... อ่านต่อ


ส่งมอบพื้นที่การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) ผู้แทนโดยคุณอัญชลี กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ ได้ส่งมอบพื้นที่การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว อ. รัตนวาปี จ. หนองคายอย่างเป็นทางการให้กับคณะก ... อ่านต่อ