ช่วยเหลือเด็กเล็กที่แพ้นมวัว

เด็กเล็กบางคนไม่สามารถดื่มนมผงจากนมวัวได้ เพราะร่างกายไม่ยอมรับและเกิดอาการแพ้... เด็กที่แพ้นมวัวจะแสดงอาการผิดปกติหลายๆ อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด เช่น อาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ผื่นลมพิษ ปวดท้อง เป็น ... อ่านต่อ


ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมสมทบบริจาคในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนหนองแก้ว

ขอขอบคุณ.. /\... ทุกท่านที่ได้ร่วมสมทบบริจาคในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนหนองแก้ว อ. รัตนวาปี ที่มีสภาพทรุดโทรมจากกาลเวลาที่ก่อตั้งมา 40 กว่าปี... บัดนี้ มีรางอ่างล้างหน้า-แปรงฟัน หลังคาและห้อง ... อ่านต่อ


ครูภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียนไทย โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม... ในความร่วมมือของโครงการครูภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียนไทย (Teach Thai Students) สำหรับปีการศึกษา 2558 นี้.. โด ... อ่านต่อ


ห้องเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

ภายใต้โครงการครูภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียนไทย (Teach Thai Students-TTS) มูลนิธิฯ ได้จัดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษให้กับเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานจัดหางาน จ. หนองคาย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการการจัดหางานและเ ... อ่านต่อ


โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม อำเภอรัตนวาปีหนองคาย

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) ร่วมกับเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดหนองคายได้ร่วมกันจัดทำโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม โดยเริ่มต้นสำรวจและดำเนินการในเขต อ. รัตนวา ... อ่านต่อ