มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของน้องพัชรีและน้องสังวาลย์

มูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของน้องพัชรี (พี่สาว) และน้องสังวาลย์ (น้องชาย) ซึ่งทั้งสองพิการตาบอดและเป็นโรคลมชัก... การช่วยเหลือครั้งนี้ เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อช่วยบรรเทาภาระของคุณพ่อที่รับผิดชอ ... อ่านต่อ


มอบเงินช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อการเดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

มอบเงินช่วยเหลือเร่งด่วน น้องพลอย สิริกร อายุ 4  เดือน อาศัยอยู่บ้านนาดง ต. หนองนาง อ. ท่าบ่อ ไม่สบาย เป็นเนื้องอกนัยน์ตา มูลนิธิฯ ได้ให้การช่วยเหลือเร่งด่วน มอบเงินสนับสนุนการเดินทางเข้ารั ... อ่านต่อ


มอบเงินช่วยเหลือและข้าวของเครื่องใช้สำหรับเด็กแก่ครอบครัวต่างๆ ในเขตอำเภอสระใครและอำเภอท่าบ่อ

ผู้แทนของมูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) โดยคุณแม่หนูไตร โคตรชมภู หัวหน้า อสม. ตำบลหนองนาง อ. ท่าบ่อ หนองคาย ได้มอบเงินช่วยเหลือเร่งด่วนและข้าวของเครื่องใช้สำหรับเด็กให้แก่ครอบครัวต่า ... อ่านต่อ


โครงการเยาวชนต้นแบบ ครั้งที่ 1 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนผู้นำ

คำว่า เยาวชนหรือคนต้นแบบ ในโครงการนี้มีความหมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ได้รับการฝึกฝนและอบรมแล้วเป็นอย่างดี เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีที่เด็กและเยาวชนคนอื่นๆ เห็นแล้วรู้สึกชื่นชม เห็นเ ... อ่านต่อ