มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวของเด็กปฐมวัย บ้านต้นผึ้ง สกลนคร

มอบข้าวสารอาหารแห้ง บ้านต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร มูลนิธิฯ ร่วมกับเครือข่ายครูปฐมวัยอีสานตอนบน ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยจำนวน 43 ครอบครัว รวมทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่น ... อ่านต่อ


มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวของเด็กปฐมวัย บ้านแบง ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ หนองคาย

มอบข้าวสารอาหารแห้งบ้านแบง ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย มูลนิธิฯ ร่วมกับเครือข่ายครูปฐมวัยอีสานตอนบนได้มอบชุดข้าวสารอาหารแห้งจำนวน 64 ครัวเรือน ในวาระการประชุมผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย เพื่อชี้แจงมา ... อ่านต่อ


ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผากลางดง ตำบลธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย

ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผากลางดง ตำบลธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย ตามที่มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) บ้านผากลางดง เพื่อทำการปรับปรุง อันเนื่องมาจากสภาพข ... อ่านต่อ


มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวของเด็กปฐมวัย ตำบลนาโป่ง อ.เมือง จ.เลย

มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวของเด็กปฐมวัย ตำบลนาโป่ง อ.เมือง จ.เลย สถานการณ์โควิท19 ทำให้เด็กๆ ต้องปิดเรียนกันยาวนานมาก บัดนี้สถานศึกษาต่างๆ รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำลังจะเปิดเทอมในวันที่ 1 ... อ่านต่อ


มอบบ้านที่ปรับปรุงแล้วเสร็จให้กับเด็กหญิงมายมิ๊นต์...

มอบบ้านที่ปรับปรุงแล้วเสร็จให้กับเด็กหญิงมายมิ๊นต์... เด็กหญิงมายมิ๊นต์ อายุ 3 ขวบ เรียนอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว อ.รัตนวาปี หนองคาย คุณพ่อคุณแม่รับจ้างรายวันในสวนยางพารา และอาศัยอยู่ใน ... อ่านต่อ