ศึกษาดูงานด้านการเกษตร จ.ร้อยเอ็ดและขอนแก่น

ศึกษาดูงานด้านการเกษตร... สถานสงเคราะห์เด็กบ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์หนองคายของเรา แบ่งกลุ่มงานอาชีพสำหรับเยาวชนออกเป็น ก) กลุ่มงานเกษตรกรรม และ ข) กลุ่มงานหัตถกรรม #กระเป๋าพลาสติก ร้านกัลยาณมิต ... อ่านต่อ


ฝึกอบรมครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก ศพด.เขตพื้นที่ จ.เลย

ฝึกอบรมครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก ศพด.เขตพื้นที่ จ.เลย ปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) นอกเหนือจากการขาดแคลนบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการดูแลเด็กปฐมวัยแล้ว อีกปัญหาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพโ ... อ่านต่อ


มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ มูลนิธิฯ ร่วมกับโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จ.อุดรธานี ได้จัดการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) ในหัวข้อ “Welco ... อ่านต่อ


มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิการ

มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิการ มูลนิธิฯ ได้รับแจ้งข้อมูลของเด็กพิการจากเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) และได้ไปเยี่ยมเด็กๆ ที่บ้านหลายแห่งแหลายพื้นที่ สภาพความพิการของเด็กที่เราพบเจอ ... อ่านต่อ


บุญรักษา... เด็กหญิงวิว

บุญรักษา.... เมษายน 2561 มูลนิธิฯ ได้รับแจ้งจากครูรัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว อ.รัตนวาปี หนองคาย ว่ามีเด็กของศูนย์ฯ คนหนึ่งไม่สบายมากจากการป่วย คุณหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉี ... อ่านต่อ