ทบทวนความรู้และมอบเงินสนับสนุนแม่มือใหม่

ทบทวนความรู้และมอบเงินสนับสนุนแม่มือใหม่...

สืบเนื่องจากการฝึกอบรม "แม่มือใหม่ ใส่ใจสุขภาพ" ต.หนองปลาปาก จ.หนองคาย เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดการประชุมทบทวนความรู้และทักษะการดูแลครรภ์และการเลี้ยงดูลูกน้อยที่ดี โดยเน้นกลุ่มแม่มือใหม่และครอบครัวที่อยู่ในความยากลำบาก และได้มอบเงินสนับสนุนครอบครัวของแม่มือใหม่ ทั้งหมดจำนวน 13 ครอบครัว

หลายคนตั้งครรภ์อายุยังน้อย ความพร้อมอะไรต่างๆ ก็ยังมีไม่มากนัก แต่เมื่อชีวิตต้องรับผิดชอบอีกชีวิตใหม่ที่กำลังจะเกิดมาลืมตาดูโลกในไม่ช้า สิ่งสำคัญที่สุดคือ กำลังใจและความรู้ที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองขณะตั้งครรภ์ รวมทั้งทักษะในการเลี้ยงลูกน้อย.... ระบบการดูแลและช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์และแม่มือใหม่ของประเทศไทยเรานั้น ถือได้ว่ามีความพร้อมและครอบคลุมพื้นที่ไปในทุกหมู่บ้านที่ห่างไกล แต่สิ่งสำคัญยิ่งยวดกว่านั้นคือ แม่มือใหม่ต้องเข้าใจและตระหนักในคุณค่าแห่งชีวิตของตน #และเพื่ออีกชีวิตที่จะเกิดมา

ขอขอบคุณทีมงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาปาก และแผนกฝากครรภ์และห้องคลอด โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ที่ได้มาให้ความรู้เชิงลึกในครั้งนี้

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้าและข้าวของสำหรับเด็กเล็กมาให้ มูลนิธิฯ ได้จัดเป็นชุดมอบให้กับแม่มือใหม่ทุกคนในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ขอบคุณครับ .../\...