มอบกองทุนอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบาก โรงเรียนบ้านสาวแล

โครงการอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบาก

ครอบครัวที่ยากลำบากที่พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายต้องไปรับจ้างทำงานนั้น อาหารเช้าสำหรับลูกหลานก่อนไปโรงเรียน นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เดียว นักเรียนเด็กเล็กหลายคนซื้อขนมของขบเคี้ยว กินแทนเป็นอาหารเช้า บางคนไม่ได้รับประทานอาหารเช้าจากที่บ้านมาเลย รออาหารกลางวันฟรีจากโรงเรียน #อาหารเช้าสำคัญมาก

มูลนิธิฯ ได้จัดตั้ง "กองทุนอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบาก" มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 และดำเนินการเรื่อยมา โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เพื่อให้กองทุนฯ นี้ ดำรงอยู่ต่อไปได้... โรงเรียนบ้านสาวแล อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย เป็น 1 ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้และมีผลการเจริญเติบโตสมวัยของนักเรียนที่ดีขึ้นเป็นลำดับ

ปีการศึกษา 2560 นี้ บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์จำกัด ได้มอบเงินสมทบกองทุนอาหารเช้าฯ ให้กับโรงเรียนบ้านสาวแล #3หมื่นบาท ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ช่วยเหลือเด็กๆ ในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบโต๊ะปิงปองและหนังสืออ่านเล่นประจำไว้ในห้องสมุดใหม่ที่กำลังจะแล้วเสร็จ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบหนังสือและอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียนมาให้ นักเรียนของโรงเรียนบ้านสาวแลได้รับเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ.../\...ฺ