ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ยากลำบากเขต ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ยากลำบากในเขต ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย

เด็กหญิงแป้ง เด็กหญิงปราง และเด็กหญิงเปรี้ยว 3 ศรีพี่น้อง #8ขวบ5ขวบ2ขวบ ช่วงนี้ปิดเทอม ไม่ได้ไปโรงเรียน จึงได้แต่วิ่งเล่นบริเวณบ้านที่เป็นเนินภูเขา คุณพ่อทำหน้าที่เป็นเสาหลักของครอบครัว รับจ้างรายวันทุกประเภท #กรีดยางตัดหญ้าไถนาเกี่ยวข้าว คุณแม่ ร่างกายสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนักจากภาวะโลหิตจาง ต้องดูแลเลี้ยงลูกน้อยที่บ้าน ทำข้าวปลาอาหารให้ลูกๆ รับประทาน โชคดีที่เด็กหญิงแป้ง พี่สาวคนโต สามารถช่วยงานบ้านแบ่งเบาภาระของแม่ได้บ้าง

บ้านที่สร้างในที่แปลงนี้ เป็นการจับจองที่ทำกินโดยการอนุโลม คุณพ่อซื้อต่อมาจากญาติอีกทีหนึ่ง ซึ่งก็เป็นภาระค่าใช้จ่ายก้อนโตที่สุดของครอบครัว... ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบเงินสงเคราะห์เป็นการช่วยเหลือเร่งด่วน พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ประจำวัน เสื้อผ้าตุ๊กตาสวยงามให้กับเด็กๆ และได้ปรึกษาหารือกับ อบต.ห้วยบ่อซืน เจ้าของพื้นที่ เพื่อหาช่องทางการช่วยเหลือที่ยั่งยืนต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมสมทบทุนการช่วยเหลือในครั้งนี้ รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ได้ส่งมอบให้มา เด็กหญิงแป้ง เด็กหญิงปรางและเด็กหญิงเปรี้ยว ได้รับแล้วครับ ขอบคุณครับ .../\...