เยี่ยมบ้านเด็กหญิงแก้ม อ.ปากชม จ.เลย

มูลนิธิฯ เยี่ยมบ้านเด็กหญิงแก้ม อ.ปากชม จ.เลย...

เด็กหญิงแก้มอายุ 5 ขวบ เรียนหนังสืออยู่ชั้นอนุบาล 1 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานกปีด ต.ห้วยบ่อซืน มีคุณปู่คุณย่าเลี้ยงดูมานับตั้งแต่เกิด คุณย่าไม่ค่อยสบายจากอาการกระดูกทับเส้น เดินเหินก็ไม่ดีนัก จึงมีเพียงคุณปู่ #65ปี ที่เป็นแรงงานหลักจากงานรับจ้างทั่วไป

อบต.ห้วยบ่อซืนและมูลนิธิฯ ได้ไปเยี่ยมบ้านน้องแก้มและมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมข้าวของเครื่องใช้และตุ๊กตาสวยงามให้กับน้องแก้ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคุณปู่คุณย่าในการเลี้ยงดูหลานน้อยคนนี้ต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กหญิงแก้มในครั้งนี้ รวมทั้งส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาสวยงามมาให้ เด็กหญิงแก้มได้รับเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ .../\...