มอบหนังสือ "คัมภีร์การเลี้ยงลูก" ให้กับโรงพยาบาลหนองคาย

มูลนิธิฯ มอบหนังสือ "คัมภีร์การเลี้ยงลูก" ให้กับโรงพยาบาลหนองคาย

หนังสือ "คัมภีร์การเลี้ยงลูก" ของนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิฯ ของเราได้รับความอนุเคราะห์หนังสือนี้จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ FVY เพื่อใช้ประกอบในการฝึกอบรม ก) การเลี้ยงดูบุตรหลานที่ดี และ ข) โครงการแม่มือใหม่ใส่ใจสุขภาพ

ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ เราได้มอบหนังสือคัมภีร์การเลี้ยงลูก เพิ่มเติมอีกจำนวน 100 เล่มให้กับศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลหนองคาย ศูนย์ฯ แห่งนี้มีพันธกิจหลักคือการบำบัดรักษาเด็กที่มีการเจริญเติบโต ทั้งร่างกายและระดับสติปัญญาที่มีความผิดปกติ มูลนิธิฯ ของเราเป็นเครือข่ายทำงานร่วมกันกับศูนย์ฯ แห่งนี้... เพราะนอกเหนือจากการบำบัดรักษาทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้ว การไปเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามผลและให้กำลังใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง นับได้ว่ามีผลอย่างยิ่งต่อกระบวนการบำบัดรักษา... เช่นกัน

หนังสือ คัมภีร์การเลี้ยงลูก จึงเป็นเครื่องมือความรู้ที่สำคัญประการหนึ่งที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ มอบให้กับพ่อแม่ทุกคนที่นำบุตรหลานมาเข้ารับการตรวจรักษา

ขอขอบคุณท่านนายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ และท่านนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ที่ได้มอบหนังสือที่ดีนี้มาให้ในจำนวนทั้งหมด 1,200 เล่ม ทางเราจะใช้เป็นเครื่องมือความรู้และถ่ายทอดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองตามวาระการฝึกอบรมและการเยี่ยมบ้านในลำดับต่อๆ ไป ขอบคุณครับ .../\...