ฝึกอบรม "แม่มือใหม่ใส่ใจสุขภาพ" ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

ฝึกอบรม “แม่มือใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ในครั้งนี้ คณะผู้เข้าฝึกอบรม ส่วนใหญ่เป็นแม่มือใหม่ที่คลอดลูกแล้ว ไม่มีหญิงตั้งครรภ์ และน่ายินดีที่มีวัยรุ่นหญิง-ชายเข้าร่วมรับฟังด้วย ดังนั้น เนื้อหาหลักของการฝึกอบรมในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นให้ความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูลูกน้อยหลังคลอดตามคู่มือสมุดสีชมพูและคู่มือการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความตระหนักในการทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดี รวมทั้ง การเฝ้าระวังและการป้องกันชีวิตจากความเสี่ยงและอันตรายทางด้านเพศสำหรับวัยรุ่น

เนื้อหาสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่มูลนิธิฯ ย้ำทบทวนให้หญิงตั้งครรภ์และแม่มือใหม่ได้รับทราบเพื่อประโยชน์ของตน ได้แก่ “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” #เดือนละ600บาท #ระยะเวลาต่อเนื่อง3ปี ของรัฐบาลไทยที่ต้องการช่วยเหลือบรรเทาภาระของแม่และครอบครัวที่ยากลำบาก ในครั้งนี้ ก็ยังพบว่ามีแม่ใหม่หลายครอบครัวที่พลาดโอกาสเงินอุดหนุนนี้ ด้วยเหตุผลเงื่อนไขชีวิตบางประการ #รอลูกคนใหม่เด้อ

ขอขอบคุณทีมงานแผนกฝากครรภ์และห้องคลอด โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ทีมงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อและบ้านท่ากฐิน คณะ อสม.ทุกท่านที่ประสานและเตรียมงานทุกอย่างจนลุล่วงสำเร็จด้วยดี

ขอขอบคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่ได้ส่งข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า ตุ๊กตาสวยงามสำหรับเด็กเล็ก รวมทั้งของผู้ใหญ่มาให้ มูลนิธิฯ ได้นำมาให้กับแม่มือใหม่และวัยรุ่นที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและมีความสุขกันทุกคน ขอบคุณครับ .../\...