ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

กรณีอาการเจ็บป่วยของเด็กชายเก้าจากโรคมะเร็งจอตาในเด็ก (Retinoblastoma) ตามที่มูลนิธิฯ ได้แจ้งข่าวขอเชิญชวนผู้มีจิตเมตตาร่วมกันช่วยเหลือเด็กชายเก้านั้น #ลิงค์ที่แนบมานี้
https://www.facebook.com/fellowshipthaichild/posts/1386921414702893

บัดนี้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แจ้งผลการพิจารณาให้กับเด็กชายเก้าที่จะเข้ารับการรักษาผ่าตัดดวงตาในเดือนมิถุนายนนี้ โดยอนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลจาก "กองทุนวันศรีนครินทร์ (สมเด็จย่า)" ให้กับเด็กชายเก้าและครอบครัว....

หลังทราบผลการอนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลในครั้งนี้ คุณพ่อคุณแม่ของน้องเก้า ร้องไห้ด้วยความปลาบปลื้มในบุญกุศลและเมตตาจิตที่ได้รับจากกองทุนของสมเด็จย่าในครั้งนี้

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รศ.นพ.อภิชาต จิระวุฒิพงศ์ ที่ใจดีมีเมตตาต่อเด็กชายเก้าและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบพระคุณครับ .../\...