ค่ายฝึกอบรม “สมาธิ สติ ปัญญา... นำพาสู่อนาคตที่ดี”

ค่ายฝึกอบรม “สมาธิ สติ ปัญญา... นำพาสู่อนาคตที่ดี” 
เป้าหมาย: เยาวชนเด็กกำพร้า “บ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์” 
สถานที่: ริมฝั่งแม่น้ำโขง อ.สังคม จ.หนองคาย

ต้นปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ และบ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์ ได้จัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิต #ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อให้น้องๆ ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะชีวิตในประเด็นการเรียนรู้ต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย... ในปีการศึกษานี้ มีพี่คนโตหลายคนที่จะสำเร็จการศึกษาและต้อง “ไปต่อ” ตามความฝันของตนเอง และเมื่อชีวิตต้องออกจากบ้านหลังนี้ #จบชั้นม6หรือปวช3 และไปต่อในที่อื่น การเตรียมตัวให้พร้อมในทุกๆ ด้าน เป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความคิดความอ่าน” ที่จะต้องไปใช้ชีวิตข้างนอก... ต่อไป

การฝึกอบรม “สมาธิ สติ ปัญญา...” ในครั้งนี้ มุ่งเน้นการฝึก ก) ดูจิตดูใจของตนเองเป็นที่ตั้ง ข) คิดและทดลองทำแผนที่ชีวิตของตนเอง โดยการฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทีมพี่เลี้ยง ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และรุ่นพี่ของบ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต... ทุกคนมีความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น น้องๆ เหล่านี้ก็เช่นเดียวกัน บางคนมีความฝันอยากเป็นครู เป็นพยาบาล เป็นหมอ เป็นวิศวกร เป็นโปรแกรมเมอร์ เป็นไกด์นำเที่ยว เป็นเชฟ เป็นนักเขียน เป็นช่างเสริมสวย เป็นข้าราชการ เป็นต้น ความฝันทั้งหมดนี้ สามารถเกิดขึ้นเป็นจริงได้ หากทุกคนมุ่งมั่นและนำพาชีวิตของตนเองไปได้อย่างถูกต้อง ทั้งทางด้านการศึกษาและสติปัญญาในการใช้ชีวิต....

งบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ทั้งหมดได้มาจากการบริจาคสมทบของผู้มีจิตเมตตา ผ่านกิจกรรมระดมทุนของมูลนิธิฯ ตามห้างร้านต่างๆ มูลนิธิฯ ขออนุโมทนาสาธุในบุญกุศลการพัฒนาทักษะชีวิตที่ดีที่เกิดแก่เยาวชนทุกคนมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ .../\...

https://www.facebook.com/fellowshipthaichild/posts/1328654810529554