มูลนิธิฯ มอบบ้านที่ปรับปรุงแล้วเสร็จให้กับคุณยายคำดี

มูลนิธิฯ มอบบ้านที่ปรับปรุงแล้วเสร็จให้กับคุณยายคำดี...

ตามที่มูลนิธิฯ และ อบต.ตำบลโพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ได้ตกลงร่วมกันในการปรับปรุงบ้านคุณยายคำดี เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทุกคน โดยเฉพาะหลานน้อยทั้ง 2 คน #ลิงค์เรื่องเดิมด้านล่างนี้

บัดนี้ คุณยายคำดีและทุกคนได้บ้านหลังใหม่และเข้าอยู่อาศัยได้แล้ว แม้จะไม่สวยงามเท่าใดนัก แต่ก็เป็น “บ้าน” ที่ดีกว่าสภาพเดิมแต่ก่อนมากสำหรับทุกคนที่จะได้อาศัยอยู่ตลอดไป รวมทั้งปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

รองนายก อบต.ตำบลโพนแพง ได้มอบบ้านที่ปรับปรุงแล้วเสร็จนี้ให้กับครอบครัวของคุณยายคำดี รวมทั้งได้ไปเยี่ยมบ้านของเด็กที่ยากลำบากและมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นสวยงามให้กับครอบครัวต่างๆ ของชุมชนบ้านดงดาล...

ขอขอบคุณ หัวหน้าสมชาย จาก อบต.ตำบลโพนแพง ที่ได้ประสานงานขอวัสดุก่อสร้างจากผู้มีจิตเมตตา ขอขอบคุณ ชัยเกียรติวิวัฒน์วงกบ ที่ได้มอบผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ มาให้คุณยายคำดี #ส่งมาจากสุพรรณบุรี ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคุณยายคำดีและหลานน้อยทั้งสองคนในครั้งนี้ และส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นต่างๆ มาให้ ขอบคุณครับ ..../\...

https://www.facebook.com/fellowshipthaichild/posts/1282443795150656