มูลนิธิฯ จัดค่ายมินิอิงลิชแคมป์ “Why English Language?” ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ต.หายโศก อ.บ้านผือ อุดรธานี

มูลนิธิฯ จัดค่ายมินิอิงลิชแคมป์ “Why English Language?” ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ต.หายโศก อ.บ้านผือ อุดรธานี

ห้วงเวลาของชีวิตในระดับชั้น ม.3 เป็นช่วงชีวิตขั้นต้นที่สำคัญมากในการกำหนดทางเดินของชีวิตในอนาคต การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยเรา วิชาภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในวิชาบังคับและปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศที่เรียกว่าโอเน็ต (O-Net) #OrdinaryNationalEducationTest #ป6ม3ม6 นอกเหนือไปจากผลการทดสอบคะแนนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กของตำบลที่ห่างไกล จะไม่ค่อยดีแล้ว โอกาสที่พวกเขาจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางภาษานี้ ก็แทบจะไม่มี นั่นหมายความว่า ความมั่นใจและโอกาสในการ “ไปต่อ” ของชีวิตก็ลดน้อยลง...

มูลนิธิฯ ได้จัดค่ายมินิอิงลิชแคมป์ หัวข้อ “Why English Language?” ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ของโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง โรงเรียนหนองกุงวังแสง และโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล เพื่อเสริมความรู้และสร้างแรงบันคาลใจให้กับนักเรียนในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เทคนิคการสอบโอเน็ต การฟังและการออกเสียงที่ถูกต้อง การสร้างประโยคและการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย เป็นต้น

ขอขอบคุณ คุณครูสตีเวนส์และคุณครูนมัสการจากคณะผู้สอนศาสนา สาขาหนองคาย ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งตุ๊กตา กระเป๋าและเสื้อผ้าวัยรุ่นมาให้ เป็นของรางวัลในการแข่งขันเกมภาษาอังกฤษ สนุกสนานและถูกใจวัยรุ่น ม.3 เป็นอย่างมาก ขอบคุณครับ .../\...