มูลนิธิฯ มอบผ้าอ้อมเด็ก ต.หายโศก อ.บ้านผือ อุดรธานี

มอบผ้าอ้อมสำหรับเด็ก...

มูลนิธิฯ และ อบต.ตำบลหายโศก อ.บ้านผือ อุดรธานี ได้จัดประชุมทบทวนความรู้และทักษะการเลี้ยงลูกที่ดีให้กับแม่มือใหม่ตามที่ได้ฝึกอบรมไปเมื่อต้นปีที่่ผ่านมา [ลิงค์เรื่องเดิมด้านล่างนี้]

พร้อมกันนี้มูลนิธิฯ ได้มอบผ้าอ้อมเด็กของ MamyPoko Thailand เพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกน้อย เพราะหลายครัวเรือนนั้น รายได้จากแรงงานรายวัน ก็แทบจะไม่เพียงพอต่อค่าอาหารในแต่ละวัน การได้ผ้าอ้อมเด็กที่ดีมีคุณภาพนี้ สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ คุณย่าคุณยายในการเลี้ยงลูกได้ดีมาก #ใช้ควบคู่กับผ้าอ้อมผ้า

ขอขอบคุณบริษัทยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้มอบผ้าอ้อมเด็กมาให้จำนวนมาก มูลนิธิฯ สามารถจัดสรรและนำไปให้คุณแม่ของครอบครัวที่ยากลำบากได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียว ขอบคุณครับ.../\...

https://www.facebook.com/fellowshipthaichild/posts/1288686157859753