เยี่ยมบ้านเด็กชายเก้นและเด็กชายตั๋ง ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม อุดรธานี

เยี่ยมบ้านเด็กชายเก้นและเด็กชายตั๋ง ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม อุดรธานี

เด็กชายเก้นและเด็กชายตั๋งอาศัยอยู่กับคุณพ่อและคุณย่า เด็กชายเก้นเรียนอยู่อนุบาล 1 ส่วนเด็กชายตั๋ง ยังไม่เข้าโรงเรียนเด็กเล็ก จึงอยู่ที่บ้านกับคุณย่า คุณพ่อทำงานรับจ้างรายวัน ต้องออกไปทำงานข้างนอกหมู่บ้าน ภาระหน้าที่ในการเลี้ยงดูเด็กชายตั๋งในระหว่างเวลากลางวัน คุณย่าต้องดูแลทั้งหมด ซึ่งก็สร้างความยากลำบากพอสมควร เนื่องจากคุณย่าอายุมากแล้ว เดินเหินก็ไม่สะดวก

เด็กชายทั้งสองมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับประทานอาหารที่เป็นปลาอยู่เป็นประจำ เพราะมีบึงใหญ่อยู่ใกล้หมู่บ้าน #บึงน้ำพานสร้างคอม มูลนิธิฯ และ อบต.ตำบลนาสะอาดได้ให้คำแนะนำแก่คุณย่าในการดูแลหลานน้อยและให้เด็กชายตั๋งไปเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านได้ทันที มูลนิธิฯ ได้มอบเงินสงเคราะห์ให้กับคุณย่าไว้ซื้อหาอาหารที่ดีให้กับหลานน้อยทั้งสอง พร้อมมอบเสื้อผ้าและของเล่นต่างๆ ให้กับเด็กชายเก้นและเด็กชายตั๋ง....

ขอขอบคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมระดมทุนของมูลนิธิฯ ตามห้างร้านต่างๆ และที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้า ตุ๊กตาของเล่น หนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ มาให้ เด็กชายเก้นและเด็กชายตั๋งได้รับแล้วครับ ขอบคุณครับ .../\...