มูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ...

มูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ...

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา เสื้อผ้า ตุ๊กตา ของเล่นต่างๆ ให้เป็นรางวัลและกำลังใจแก่นักเรียน ทั้งในหน้าที่การศึกษาเล่าเรียนและหน้าที่การเป็นลูกที่ดี...

คําขวัญวันแม่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 
"สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา
พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่
เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล
เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง"

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบสิ่งของต่างๆ เหล่านี้ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตและการเรียนรู้ที่ดีของเด็กๆ ในพื้นที่ตำบลที่ห่างไกล ขอบคุณครับ ..../\...