มอบผ้าอ้อมเด็กให้กับสถานสงเคราะห์บ้านอุดรธานี...

มอบผ้าอ้อมเด็กให้กับสถานสงเคราะห์บ้านอุดรธานี...

"บ้านอุดรธานี"... เป็นสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าที่ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี ปัจจุบันให้การเลี้ยงดูและดูแลน้องน้องตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงเด็กโต จำนวนรวมกว่า 270 คน นับว่าเป็นหน้าที่พันธกิจในการดูแลชีวิตมนุษย์ที่หนักหนาเอาการทีเดียว... เด็กเล็กแรกเกิดไปจนถึง 2 ขวบมีอยู่ประมาณ 50 คนที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญเติบโตสมวัยก่อนก้าวไปสู่วัยอนุบาล

มูลนิธิฯ ได้นำเอาผ้าอ้อมเด็กของ MamyPoko Thailand หลากหลายขนาดไปมอบให้ พร้อมกับตุ๊กตาสวยงามให้กับน้องน้องเด็กเล็กประจำ "บ้านหนูจ๋า"... น้องๆ นอนหลับกันหมดแล้ว จึงได้พี่ๆ ชั้นอนุบาลมารับแทน ขอให้เด็กเด็กทุกคนจงมีสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับ :)

ขอขอบคุณบริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้มอบผ้าอ้อมเด็กที่ดีมาให้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบตุ๊กตาและของเล่นต่างๆ มาให้ น้องๆ ของ "บ้านหนูจ๋า" สถานสงเคราะห์บ้านอุดรธานี ได้รับเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ .../\...

ปล1. มูลนิธิฯ ขอเบลอภาพของน้องๆ เพื่อความเหมาะสม 
ปล2. ท่านใดประสงค์บริจาคสิ่งของต่างๆ ให้กับบ้านอุดรธานี กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 042 120074