มอบเสื้อผ้าให้กับเด็กและครอบครัวที่ยากลำบาก...

มอบเสื้อผ้าให้กับเด็กและครอบครัวที่ยากลำบาก...

ใกล้หน้าหนาวเข้ามาแล้ว อีสานตอนบนบางพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่บ้าง มูลนิธิฯ ได้เก็บรวบรวมเสื้อผ้าต่างๆ รวมทั้งเสื้อกันหนาวไว้เป็นจำนวนมาก บัดนี้ได้เวลาดีที่จะนำไปมอบให้เด็กๆ พ่อแม่ และผู้ปกครองของครอบครัวที่ยากลำบาก...

ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกและจัดสรรเสื้อผ้าเพื่อนำไปให้ครอบครัวตามหมู่บ้านต่างๆ ของตำบลที่มีความร่วมมือในโครงการแม่มือใหม่ใส่ใจสุขภาพ ดังต่อไปนี้ 
1. ตำบลหายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
2. ตำบลโพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
3. ตำบลนาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
4. ตำบลนายูง อ. นายูง จ.อุดรธานี
5. ตำบลจอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

อบต.ของตำบลต่างๆ ข้างต้นนี้ได้สำรวจและจัดทำรายชื่อของครอบครัวที่ยากลำบากไว้แล้ว และจะนำเสื้อผ้าสวยงามที่ทุกท่านได้ส่งมาให้ตลอดทั้งปี ไปมอบให้กับครอบครัวต่างๆ ครั้งนี้มากถึง 450 ครัวเรือน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ มาให้ และอนุโมทนาสาธุในบุญกุศลแห่งการบริจาคทานในครั้งนี้ด้วย ขอบคุณครับ .../\...