ฝึกอบรมแม่มือใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม อุดรธานี

ฝึกอบรมแม่มือใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม อุดรธานี

ประเด็นที่น่าห่วงใยประการหนึ่งของแม่มือใหม่ในพื้นที่หมู่บ้านชนบทต่างๆ ส่วนใหญ่คือการตั้งครรภ์โดยไม่รู้ตัว หลายคนยังคงใช้ชีวิตดื่มกินเที่ยวตามปกติ กว่าจะรู้ว่าตั้งครรภ์แน่ๆ แล้วก็ล่วงเลยเวลาไปหลายเดือน ซึ่งพฤติกรรมนี้มีความเสี่ยงและอันตรายเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพของลูกน้อยในครรภ์... แต่เมื่อรู้ตัวแล้ว ก็ต้องรีบไปฝากครรภ์ให้เร็วที่สุด แม่ๆ อสม.ประจำหมู่บ้านคือพี่เลี้ยงที่จะแนะนำและช่วยเหลือทุกประการ...

การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ ทั้งทางด้านการดูแลครรภ์และการเลี้ยงดูลูกน้อยที่ดีจากคุณหมอโรงพยาบาลสร้างคอม รวมทั้้งความตระหนักในการทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดี เมื่อลูกน้อยยังเล็กเด็กอยู่ ให้เลี้ยงดูและเฝ้าระวังกายใจตามพัฒนาการสมวัย (Developmental Growth) และเมื่อโตต่อไป ก็ให้วิชาความรู้ตามลำดับชั้น รวมทั้งสอนให้ลูกเป็นคนดี รู้จักแยกแยะความดีความชั่ว #หน้าที่พ่อแม่ที่ดี

ขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหายโศก อบต.ตำบลนาสะอาดและโรงพยาบาลสร้างคอมในการฝึกอบรมแม่มือใหม่ฯ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณผ้าอ้อมเด็ก MamyPoko Thailand และทุกท่านที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้า ตุ๊กตาของเล่นสำหรับเด็กเล็กมาให้ เด็กๆ มีรอยยิ้มและสนุกสนานมากในการฝึกอบรม #แม่แม่ฝึกอบรม #ส่วนผมก็เล่นของเล่นไป :)